Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Artykuł poświęcony jest analizie procesu formowania i przekształcania się polskich ruchów miejskich. Autor swoje wnioski wyprowadza na bazie projektu badawczego: „Miejskie ruchy społeczne w Polsce”, w ramach którego zrealizował 30 wywiadów pogłębionych z liderami i liderkami ruchów miejskich z różnych miast. W swojej analizie autor wskazuje na dwie fazy rozwoju polskich ruchów miejskich. Pierwszą formacyjną z lat 2007–2014 zorientowaną głównie na kwestię tzw. wynajdywania miejskości oraz drugą po 2014 roku, kiedy to krystalizuje się tożsamość ruchu społecznego i zaczyna on nabierać charakteru politycznego.
Go to article

Abstract

The aim of this paper is to reflect on the role of non-governmental organizations in contemporary cities. It is assumed that post-socialist cities are subjected to changes related to new models of citizenship as well as new models of urban social movements. First, a general picture of Polish non-governmental sector is presented. Next the idea of social movements in a post socialist city is given. The following part presents the idea of NGO as agents of a social change.Th e notions of social conflict, common good and a collective identity are used. The paper sums up with conclusions and a demand to built coalitions between different social actors.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more