Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 6
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Tekst zawiera rozważania na temat roli refleksyjności we współczesnym wychowaniu. Najistotniejsze jest uwypuklenie pragmatycznego znaczenia refleksyjności w konstruowaniu tożsamości kulturowej młodego człowieka. Znaczną część tekstu stanowi nawiązanie do myśli Hansa Georga Gadamera. W zakończeniu autor podjął próbę nakreślenia pedagogicznej definicji refleksyjności.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Martin Heidegger w rozprawie Źródło dzieła sztuki (Der Ursprung des Kunstwerkes) (1935–36) wyznaczył nowy sposób myślenia o sztuce, wykraczający poza tradycyjnie rozumianą estetykę czy nawet filozofię sztuki. Niektóre myśli Heideggera wydają się jednak niedopowiedziane do końca, lecz jedynie sygnalizują dużą problematyczność zarówno doświadczania dzieł sztuki, jak i samej kwestii źródła sztuki. Dopełnienie i rozwinięcie myśli zawartych w rozprawie Heideggera stanowią w niniejszym artykule analizy terminów „trwoga” i „okamgnienie” z Bycia i czasu, a powiązanie sztuki z tymi dwoma wyróżnionymi fenomenami fundamentalno-ontologicznej analityki jestestwa rzuca nowe światło na status sztuki oraz jej znaczenie egzystencyjne. Głównym celem autora jest wykazanie opartego na nieskrytości, aletheicznego związku pomiędzy doświadczeniem „praźródła” dzieła sztuki a nastrojem trwogi, a także, w konkluzji, wskazanie na „wydarzanie Bycia” jako na istotowe, niemetafizyczne „podłoże” sztuki.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This article addresses the issue of the interpretation of proper names in poetry. The state of research on the functions of proper names in literature is well described, but it is possible to note the lack of a fixed interpretation strategy in poetry which means that, despite little interest in poetry, its researchers often try to propose their own methods of analysis. The authors of the article, who tackle onyms in the poetry of Bruno Jasieński, present their own methodological approach to the matter, based on B. Waldenfels’ concept of the “phenomenology of the alien”.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Annual and interannual phenomena and canopy behavior of prickly comfrey (Symphytum asperum Lep.) were studied in a 10-year experiment with 25 measurement sessions during the growing season. The results confirm the importance of long-term experiments in studying plant phenomena, biometrics and behavior. Prickly comfrey produced a green canopy each year and growth started very early in spring. Maximum plant height was less than 160 cm. Annual phenomena (growth initiation, seedling phase, flower phase, seed phase, senescent phase), interannual phenomena (initiation and youth, reproduction, new generation formation, plant death) and two population cycles (colonization and expansion) were measured. The duration of annual development up to canopy death can be expressed as x+2x+3x+2x, where x is initial growth. The genetic structure and activity of prickly comfrey promotes generative development of the species. Its age can be measured over a single and several vegetation generations. The ability to change the angle of vertical stem growth after 9 weeks can be considered a functional behavior of prickly comfrey and part of its life strategy. The differences between the organs in the upper and lower parts are very considerable and should be taken into account in morphological descriptions of this species. The upper and lower stems and leaves showed differential growth. Both stem and leaves were densely setose. Old leaves were 3.8 times longer, 4 times broader and 2.4 times thicker than young leaves. Hairs were on average 3 times longer on old than on young leaves. Flowers had contact with pollinators making relatively long visits to them.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

In these remarks I recall the attempts of pointing out the relations between philosophy and modernity in sciences in three distinctively differing point of view, that is the achievements of “the Enlightened Age” (in the sense of Ernst Cassirer), phenomenological philosophy (in the sense of Edmund Husserl) and the classicist conservatism (in the sense of Allan Bloom). In each of these cases an importance of those relations is being acknowledged. However it is not just differently evaluated and justified, but also the diagnoses and forecasts related to it look differently either.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Myślenie M. Heideggera znalazło oddźwięk zarówno w psychiatrii, jak i praktyce psychoterapeutycznej. Artykuł przedstawia Heideggera fenomenologię choroby, wyłożoną podczas seminariów w Zollikon, i wpływ Heideggera analizy Dasein na L. Binswangera i M. Bossa. W tekście zostały zaprezentowane własne rozwinięcia obydwu psychiatrów analizy Dasein dokonanej przez Heideggera oraz pokazane zostało znaczenie myśli Heideggera dla psychiatrii i psychoterapii ogólnie, oraz dla tzw. psychiatrii antropologicznej w szczególności.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji