Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ
  • Język

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 12
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:
Słowa kluczowe smog air pollution in Poland

Abstrakt

What is smog, what does it consist of, and where does it come from? How badly polluted is the air in Poland in relation to other countries in Europe?
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Czym jest smog i z czego się składa? Jak powstaje? Jak zadymiona jest Polska w stosunku do innych krajów Europy?
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The main objective of the article is to assess the changes in carbon dioxide emissions in residential sector caused by the implementation of the plans contained in the Air Protection Programs, anti-smog resolutions adopted in 9 voivodeships and the nationwide “Clean Air” program. The reduction of emissions of pollutants which directly affecting air quality and human health, i.e. particulate matter and benz(a)pyrene, which residential sector is the main source, can also affect the amount of emitted of carbon dioxide. To determine the changes in carbon dioxide emissions in the residential sector, emissions of CO2 in base year of 2017 from various energy carriers were determined, plans for reducing of low-stack emission were reviewed and the future structure of energy carriers used in households was estimated. The processes of increasing the efficiency of energy use through both the replacement of boilers and thermomodernization were also taken into account. The obtained results show that the highest CO2 emission reduction of 6% is achieved in case of “Clean Air” program. In frame of this program in 3.5 million of single-family houses a heating system replacement and thermomodernization is planned. Implementation of plans included on Air Protection Programs and anti-smog resolutions can lead to a relatively small (approx. 1%) reduction of CO2 compared to base year 2017. The detailed results of future fuel consumption and CO2 emission for individual voivodeships and for the whole of Poland was presented.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Households are the most significant group of consumers in the municipal and household sector in Poland. In 2010-2016, households consumed annually from 8.9 to 10.8 million Mg of coal (77-81% share in this sector). As of the beginning of 2018, seven voivodships in Poland have already introduced anti-smog resolutions, one has its draft, three are considering introduction of such resolutions. In the face of introducing anti-smog resolutions, the analysis of coal consumption by households was conducted for a situation where anti-smog resolutions will be introduced in all voivodships in Poland. A forecast of hard coal consumption by Polish households in 2017-2030 was presented in the article. Two scenarios differentiated in terms of calorific value of coal were taken into account: (i) concerned coal with a calorific value of 24 MJ/kg (min. Q for eco-pea coal: grain size 5.0-31.5 mm), (ii) – coals with a calorific value of 26 MJ/kg (Q recommended for use by producers of class 5 boilers). In the perspective of 2030, the largest decrease in hard coal consumption can be expected (jointly) in the voivodships of Śląskie, Dolnośląskie, Opolskie and Lubuskie. Under the assumptions made, in relation to 2016, it may be reduced by half and fall from 2.8 to the level of 1.4-1.5 million Mg. The smallest decreases in consumption may occur (jointly) in the Małopolskie, Lubelskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie voivodships – decrease by 16-22% and fall from 2.6 to approximately 1.9-2.0 million Mg. On a national scale, coal consumption may decrease from the current 10.4 (2016) to around 6.3-6.8 million Mg (a decrease of 30-35%). Despite the decrease in hard coal consumption in the 2030 perspective, one should expect an increase in demand for high quality coal dedicated to modern boilers (usually pea assortments) as well as qualified coal fuels (mainly eco-pea coal).
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Information Technologies (IT) are most and most important factor in economical and social development of particular countries and of the whole world, therefore we often think and told about so called Information Society (IS) as a new form of socio-economical organization of the society. Most properties of IT are profitable for the people and most features of IS are positive. Nevertheless we can find also some problems arising because of too fast development of IT and some dangers connected with increasing dependability of present society on IT devices and services. In the paper selected problems connected with distance teaching and distance learning (so called elearning) are pointed out and considered. As a most important problem so called "information smog" is pointed. It is very troublesome at present and may be source of big problem in the future.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Największym dobrem człowieka jest jego środowisko. Każdy chce oddychać powietrzem o jak najlepszych walorach niezależnie czy w centrum dużej aglomeracji, czy poza nią. Zanieczyszczone bardzo drobnymi pyłami powietrze niesie ze sobą niekorzystne skutki zdrowotne dla człowieka i jego otoczenia. Istotna część zanieczyszczeń pyłowych powietrza pochodzi z tzw. niskiej emisji powodowanej stosowaniem jako źródeł ciepła nienormowanych pieców i kominków oraz przestarzałych kotłów i instalacji cieplnych (lokalnych kotłowni). PGG SA od początku swojego istnienia aktywnie uczestniczy i wspiera wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu powietrza, dbając o jakość produkowanego i dostarczanego węgla opałowego dla sektora komunalno- bytowego. Spółka podjęła szeroko zakrojone działania proekologiczne w kierunku tworzenia nowej, proekologicznej strategii i oferty produktowej. Systematycznie rozwijana jest produkcja ekologicznych sortymentów węgla oraz wprowadzane są do sprzedaży nowe paliwa węglowe. Produkcja węgla handlowego dla obiorców rynku komunalno-bytowego jest jednym z głównych priorytetów Spółki. W tym zakresie dokonano wielu zmian organizacyjnych (m.in. powołano do życia Zakład Produkcji Ekopaliw) i technologicznych mających na celu zapewnienie produkcji węgla opałowego o najwyższej jakości.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Węgiel jest naturalnie występującym paliwem stałym wykorzystywanym między innymi do celów grzewczych i produkcji energii elektrycznej. Pomimo rozwoju sieci gazowej i ciepłowniczej w naszym kraju, a także wzrostu zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, wciąż pozostaje najczęstszym paliwem spalanym w lokalnych źródłach do produkcji ciepła. W artykule przedstawiono obecne zapotrzebowanie na węgiel opałowy w sektorze komunalno-bytowym, w ujęciu różnych sortymentów w zależności od wykorzystywanego źródła ciepła na paliwo stałe. Ponadto opisano zestawienie czynników mających kluczowy wpływ na zmianę zapotrzebowania na węgiel opałowy na tym rynku, uwzględniając otoczenie regulacyjne, globalne trendy zachodzące w ogrzewnictwie mieszkaniowym oraz badania statystyczne odnośnie do preferencji wymiany indywidualnych źródeł ciepła. Konfrontacja zaobserwowanych zjawisk pozwoliła na opracowanie możliwych scenariuszy zmian zapotrzebowania na węgiel opałowy z perspektywą do roku 2030, w rozbiciu na jego poszczególne sortymenty.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji