Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 8
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Autor definiuje pojęcie kultury przez odniesienie do szczególnej kategorii znaczeń normatywnych, czyli wartości. System wartości zorganizowany jest wokół trzech wartości najbardziej ogólnych i fundamentalnych: prawdy, dobra i piękna. Odpowiednio mówić można o trzech domenach kultury: kulturze poznawczej, kulturze moralnej i kulturze estetycznej. Desygnatami kultury poznawczej są przekonania, poglądy, opinie podzielane przez członków społeczeństwa. Desygnatami kultury moralnej są relacje łączące jednostki w przestrzeni międzyludzkiej. Desygnatami kultury estetycznej są szczególnego typu wytwory należące do sztuki artystycznej lub użytkowej. Podobieństwo wartości w każdym z tych trzech obszarów stanowi silny czynnik wytwarzający więzi społeczne i wspólnoty, a także tożsamości społeczne. Kultura jest fundamentem żywej i bogatej tkanki społecznej, społeczeństwa obywatelskiego.
Go to article

Abstract

Henryk Elzenberg należy do najoryginalniejszych dwudziestowiecznych polskich myślicieli. Mniej znany za granicą niż Kołakowski czy Ingarden, miał za życia wiernych admiratorów i krąg starannie dobranych uczniów; jednym z nich był młody Zbigniew Herbert. Filozofia Elzenberga, asystematyczna, bardzo osobista i prezentowana w tekstach mających nieraz walory literackie (jego główne dzieło jest rodzajem filozoficznego dziennika prowadzonego przez ponad pół wieku), może być interpretowana na wiele sposobów. Autor artykułu usiłuje uchwycić jej ideę przewodnią i usytuować ją zarówno w kontekście specyficznie polskim, jak i w kontekście kultury współczesnej w ogóle. Utrzymuje, iż Elzenberg był przeświadczony o nieuchronności konfliktu między uduchowioną jednostką a społeczeństwem, jako że tylko jednostka może być nosicielem wartości wyższych. Oznacza to, że historia, będąca domeną walczących ze sobą wspólnot, na zawsze pozostać musi sferą absurdu i immoralizmu; najlepszym wyjściem dla wyrafinowanej jednostki jest więc życie aspołeczne, nastawione na moralne i intelektualne doskonalenie się. Stanowisko takie jest czymś wyjątkowym w kontekście kultury polskiej, zawsze ceniącej życie aktywne i podporządkowującej jednostkę celom wspólnoty. Co więcej, jest ono cennym ewenementem w kontekście współczesnego Zachodu, pozostającego we władzy kolektywistycznych w istocie ideologii, takich jak neoliberalizm (!) czy wszelkiego rodzaju dyskursy tożsamości.
Go to article

Abstract

In the paper I show why we should consider Stoicism as the historical source of St. Thomas’s distinction between ‘conscience’ and ‘synderesis’. I claim that the Stoic terms syntērēsis and syneidēsis became, through the ages, the Thomistic synderesis and conscientia. The Stoic syntērēsis meant ‘self-preservation’, and in all animals this ‘first instinct’ refers to the body. The man is the only creature, which, because of its ‘rational nature’, preserves not necessarily its body but rather its soul, i.e. a system of values. Such preservation of someone’s axiological integrity equals ‘salvation’, and thus assimilates Stoicism to Christianity. In the Stoic system, human values follow ‘the nature’ (or ‘the human nature’ in particular), and in Thomism, they follow ‘synderesis’, or the natural inclination toward the good. In both cases we find a natural instinct that transforms itself into a rational structure of conscience. I also argue that, thanks to the moral phenomena of ‘adaptation’ (oikeiōsis) and ‘advancement’ (teleiōsis), the Stoic ethics is not completely egocentric, but incorporates also social duties.
Go to article

Abstract

The author champions the belief that Karl Marx offered a theory of capitalism, and not a theory of socialism. This explains, she argues, why we cannot find a detailed and well-constructed conception of human society that will exist in the future. Marx continued, however, to draw prognostic conclusions from his diagnosis of the capitalist status quo, and his numerous manuscripts are replete with social predictions. They were different at different times, and as the capitalist system tended to change in his lifetime, so changed Marx’s expectations about the future course of events. One thing remained unchanged, however. He always proclaimed the coming of a classless community based on the principle that a free development of each is a necessary prerequisite of a free development of all.
Go to article

Abstract

The paper discusses political philosophy of Bogusław Wolniewicz. The leading idea of his general philosophy was rationalism of a specific type that he called ‘tychistic’ (meaning ‘based on fate’), or ‘transcendental’ (meaning ‘transgressing the limits of nature by reliance on human reason’). This self-description presents Wolniewicz as an author respecting his Christian background, though personally he did not espouse the complete body of precepts postulated by the Church. As a nonconfessional catholic he spoke in favor of Christian civilization which he identified with Western culture. This led him to the reject of liberalism, libertarianism and leftist ideologies. He wanted to be perceived as a democrat who supported civil and republican democracy based on the virtue of patriotism. He emphasized the essentiality of the possession of its own political state by each independent nation, and the most important circle of loyalty was for him a national community. Thus he undertook to defend a conception of cautious xenophobia that was expurgated of hate but dedicated to the defense of a national territory.
Go to article

Abstract

The concept of conscience is analyzed here in two different ways: the systematic and the historical-literary. As to the first, systematic perspective, I distinguish (in part 1) three levels of conscience and on every level I identify two opposite categories (conscience that is ‛individual’ versus ‛collective’; ‛emotional’ versus ‛intellectual’; ‛motivating ex ante’ versus ‛evaluating ex post’). In the second, historical-literary perspective, I analyze two literary cases of fictional characters usually thought of as being guided or affected by conscience. The first case is the ancient Greek tragedy and here I offer (in part 2) a comment on the Sophoclean Antigone and the Euripidean Orestes presenting them both as dramas that contain an exemplary formulation of the phenomenon of conscience. Although Antigone and Orestes express their main principles of action in apparently different words, I suggest (in part 3) the two poetical visions of conscience are equally based upon a highly emotional behavior called pathos by the Greek. Thereby I provide a reason, why ancient philosophers created a new concept of conscience intended as an alternative to the poetical vision of human behavior. The new philosophical concept of conscience was based upon an axiological behavior called ethos. I also coin (in part 4) a concept of the ‛community of conscience’ where I distinguish four ‛aspects of solidarity’ in conscience, namely, somebody’s own self, a group of significant persons, a group of the same moral principles, and a sameness of life. In the end I turn (in part 5) to a historical-literary case in Joseph Conrad’s last novel The Rover (1923), which provoked a lively discussion among Polish authors and seems useful as an illustration of several levels of ‛solidarity of conscience’.
Go to article

Abstract

This article attempts to throw some light on what may be called Poland’s new national-identity literature and its leading fi gures, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wojciech Wencel and Przemysław Dakowicz. They see their work as a psychopolitical educational tool in the service of a patriotic mission to reactivate the ‘real’ national identity. They believe that such an identity is necessary for individuals to develop strong personal identities, founded on a sense of belonging to an integral national community. Rymkiewicz, Wencel and Dakowicz champion this, somewhat archaic, model of national identity which claims total commitment from its members in virtually all their writings. This article focuses on the rhetorical devices used by the new national-identity literature to present and promote its key concept, especially the idea of a ‘sublime’ ethnic community, or a sentimentalized vision of a Polish Commonwealth.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more