Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 3
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The article introduces disabled University Students research conducted with the use of grounded theory strategy. The author with the help of metaphors released skirmish that may occur for a young researcher who uses grounded theory. The aim of the paper is a thesis that the application of this strategy requires from the researcher not only a knowledge of procedures, discipline and extensive knowledge but also, and perhaps above all, subtle reflectivity. It was explained also the relationship between the two areas (Grounded Theory and battle metaphor). Then, the author points to the skirmishes that happened to her in the research of students with disabilities in accordance to the strategy of grounded theory. They can occur, however, in any other areas of young researcher. The final conclusion of the use of skirmish metaphors, which was used in relation to the examination procedure, may be used to descriptions of the area under consideration as well.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Expectations are understood as more or less justified beliefs about the future and relate external to us states of affairs (state expectations), ourselves (selfexpectations) or others (interpersonal expectations). in this article are presented state expectations and interpersonal expectations emerging from the process of education student with a disability. This article is based on focus research conducted among teachers and interviews with the head teachers of schools where students with disabilities are taught. The purpose of the article is to show expectations according to exchange theory and finding common and divergent benefit exchange planes between the different actors of the educational process. It turned out that very few of them are the same for all actors. Most of them are assigned to a lesser or greater degree of individual operators. The most important conclusion is the fact that the state implementing educational policy (inclusive) very often dumps the responsibility for the implementation of this policy on local governments, who saw the "economic attractiveness" of student with a disability the chance to see a budget increase and no longer necessarily increase educational opportunities for their students with disabilities.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule została podjęta problematyka funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na poziomie kształcenia wyższego. Okres studiów związany jest najczęściej ze zmianą dotychczasowego przebiegu życia. Zmiany obejmują różne obszary i powodują wchodzenie w nowe role. Ten ważny etap jest szansą na usamodzielnienie, określenie swojej pozycji w grupie, ukształtowanie swojego „wczesnodorosłego światopoglądu”. Celem tekstu jest ukazanie typologii studentów niepełnosprawnych na podstawie analizy ich zachowań, jakie przejawiają, będąc członkami społeczności akademickiej. Źródeł tych zachowań można dopatrywać się zarówno w różnych czynnikach interpersonalnych, jak i intrapersonalnych, wynikających z charakteru danej osoby. Zaprezentowana autorska typologia została również ukazana w odniesieniu do Teorii Cech Osobowości Costy i McCrae. Pozwoliło to na rozszerzenie powyższej typologii o określone podtypy.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji