Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 18
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The results of the detailed seismoacoustic profilling (CSP, boomar) are presented. The investigation has been carried out in February 1985 and 1988 during two Geodynamical Expeditions organized by the Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences. The boomar penetration of the caldera floor went down to 150 msec. Four seismoacoustic units of volcanic formations have been determined. The unit A corresponds to pre-caldera series and occurred only in the border part of the flooded caldera. The unit contains mainly pyroclastic rocks (consolidated agglomerates and tuffs) and probably some intercalations of lavas. The units B, C and D fill up the caldera bottom and correspond to post-caldera series. The units are composed of pyroclastic rocks, containing also materials redeposited by lahars, glaciers, landwaters and by wind. The units C and D (the youngest one) were certainly deposited under water. All the units are cut by numerous faults, vents and other types of intrusions. The larger faults, en echelon type, are situated around the bottom and form a ring-fracture. Caldera was formed by succesive stages of collapsing. This process is not finished yet and volcanic activity is still alive (especially in the western part of the flooded caldera).
Go to article

Abstract

On the ground of results obtained by the seismoacoustic profiling carried out in 1985 and primary examination of core samples the following main seismoacoustic units are distinguished and characterized: unit A — bedrock, unit B — till and/or compacted glaciomarine deposit, unit C — glaciomarine ice-front deposit, unit D — glaciomarine mud. These results enabled to present the distribution of seismoacoustic units along the fiord and its extension on the shelf, as well as to determine a relation of bottom structures to Late Vistulian(?) deglaciation and the action of Holocene tributary glaciers, probably during the Little Ice Age. The position of marginal structures corresponding to local retreat stages of the glacier front is also presented.
Go to article

Abstract

A sea floor investigation was performed in the fiord of Hornsund by means of the seismoacoustic profiling, echosounding and core sampling. The main seismoacoustic sea floor units were recognized (the methods used according to Kowalewski et al. 1987a) and characterized on the basis of their relations to geomorphology and geological evolution. The bathymetrical sketch and the resulting geomorphological description of the bottom were prepared. The surface of the sea bottom and the surface of the bedrock displayed an irregular high relief with large sills dividing the fiord sea floor into several basins. Four main types of the sills were distinguished: burried sills, accumulative sills, rock sills and rock-accumulative sills. Within the internal Basins I and II there were thick (up to 170 m) covers of the glaciomarine ice-front deposit with changing thin ( 1 -5 m) blanket of the glaciomarine muds at the bottom surface. The Basin III had a cover of the glacial and glaciomarine deposits of variable lithology, genesis and age. The most external Basin IV had a cover o f glaciomarine muds up to 4 0 - 5 0 m thick, deposited on the tills. Four main glacial episodes were recognized, most probably referring to the stadials of Lisbetdalen, Slaklidalen, Revdalen and to the Little Ice Age.
Go to article

Abstract

Artykuł rozpoczyna się od rekonstrukcji dyskursu o kryzysie demokracji i reakcji wywoływanych przez ten rodzaj narracji. Następnie omówiono ideę protestu miejskiego, wskazując na dwoiste oblicze obywateli miasta i ambiwalentne reakcje miast na zjawisko dekapilaryzacji władzy. Aby ukazać złożoność i różnorodność opisywanego zagadnienia, autor przywołuje przykłady miejskiego populizmu i reakcji na to zjawisko (między innymi w miastach Polski, Kanady, Włoch, Holandii, Niemiec). Autor w tekście wskazuje, że odpowiedź miast na populizm i kryzys demokracji wzmacnia lub osłabia tendencje autorytarne, zarówno w przypadku działań instytucjonalnych (związanych z tworzeniem i realizacją lokalnej polityki), jak i pozainstytucjonalnych (związanych ze sferą aktywizmu mieszkańców).
Go to article

Abstract

The paper presents results of investigations of bottom sediments in Hornsund, Wijdefjorden and Isfjorden as well as of the shelf around the Bjornoya. carried out in 1982—1985 by a continuous seismic profiling. Geophysic structures and bottom sediments on the bedrock to a depth of 170 ms have been recognized, particularly in the Hornsund region. The following seismoacoustic units have been distinguished: unit A — bedrock, unit В — till and/or compacted glaciogenic deposit, unit С — glaciomarine ice-front deposit, unit D — glaciomarine mud. These results allowed to present a model of glaciomarine sedimentation in a fiord, fed by warm tidewater glaciers.
Go to article

Abstract

Praca zawiera analizy i oceny skutków wybranych regulacji polskiego prawa dotyczących gospodarki przestrzennej, zwłaszcza planowania przestrzennego. Różni się od poprzednich raportów położeniem większego nacisku na bariery blokujące naprawę wadliwego systemu publicznego zarządzania przestrzenią. Praca nie jest próbą oceny prawa pod względem jego poprawności jurydycznej i legislacyjnej.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more