Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 10
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Analiza zawartości i szaty graficznej „wSieci” wykazała, że formuła tygodnika zawiera się pomiędzy prasą opinii a politycznym tabloidem. Uproszczenia, a nawet prowincjonalizm i ksenofobia uwidaczniały się zwłaszcza na okładkach pisma. Dotknęła je też, tak jak inne tygodniki opinii, personifikacja przekazu. Redakcja chętnie sięgała po tematykę społeczną podawaną poprzez pryzmat jednostkowych losów. Dosłowność i jednoznaczność konserwatywnego pisma miała nie tylko podłoże ideowo-polityczne, ale i ekonomiczne. Gdy urealniano jego cenę i przeminął efekt nowości, zainteresowanie nim znacznie zmalało.
Go to article

Abstract

This article explores the beginnings of Polish press studies. The boundaries of the early history of the discipline are fixed by reference to some important events; the period itself is divided into two phases. The first, dominated by mere description, was followed by a second phase characterized by the appearance of aggregate data and more theory-oriented approach. The aim of the article is to recount the research in this field, and to refine and verify some of its elements
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more