Search results

Filters

  • Journals
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

This is the first study of Comrade October, the only drama in the oeuvre of Kazimierz Wierzyński (1894–1969). Written in 1950, it was not published until 1992. The article traces the origins of the play and assigns it to the tradition of dystopian fi ction (as exemplifi ed primarily by George Orwell’s Nineteen Eighty-Four. A close reading of the structure of the play (the characters, the plot and its temporal structure, etc.) reveals the originality of Wierzyński’s approach and the links between Comrade October and the poetry he wrote after the war in exile.
Go to article

Abstract

W artykule prześledzono obecność psychoanalizy w wydawanych w latach 1946–1981 w Londynie „Wiadomościach”. Przeanalizowano teksty zarówno zwolenników teorii Freuda i jego kontynuatorów, jak i ich oponentów, próbując tym samym odpowiedzieć na pytanie: czy na łamach emigracyjnego tygodnika doszło do przedyskutowania użyteczności psychoanalizy jako języka opisu zjawisk społeczno-kulturowych?
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more