Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The author claims that Marx’s ideas have succeeded, the proletariat has been victorious in the class conflict but the victory is completely different from what Marx has expected. The vision of the proletariat state ended up in a total failure. The vestiges of Marx’s proposal testify to complete inapplicability of his main ideas to the circumstances of the contemporary world. The concept of a state managed by the proletariat class turned out to be defective. The ownership of the means of production has failed. The concept of private property defended itself and has even been strengthened. And where a public ownership won the upper hand, as in State Treasury, it turned out to be institutional and not collective. Moreover, the state interferes more and more vigorously in private businesses and their activities. On the other hand, however, the proletariat succeeded in the area of employment law where it won some durable legal guarantees. Thus Marx correctly perceived certain needs of the proletariat but proposed inapt solutions to them.
Go to article

Abstract

Prawo ochrony środowiska, czy też prawo środowiska, przechodziło i przechodzi ewolucję. Jest ona wyrazem wzrastającej samoświadomości społecznej związanej ze stanem środowiska i zagrożeniami dla niego. Wzrastająca świadomość obejmuje też płaszczyzny konfliktów, które się w związku z tym pojawiają: antropocentryzm czy biocentryzm, oddziaływanie i pozyskiwanie zasobów czy też zakaz? Konflikty te nie są obecnie rozwiązywalne, co oznacza, że prawo środowiska musi zmierzać nie w stronę konfrontacyjną, lecz w stronę kooperacyjną. Należy się pogodzić z istnieniem uświadomionych konfliktów, jednak trzeba zmierzać do ich łagodzenia i zapewnienia urzeczywistniania wszystkich wartości, a nie koncentrować się jedynie na rozwiązywaniu tych konfliktów w systemie 0:1. Kierunek rozwoju prawa środowiska, u podstaw którego leży zasada zrównoważonego rozwoju, godząca skonfliktowane wartości, jest najwłaściwszym sposobem prawnej ochrony środowiska i stanowić będzie o jej przyszłości
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more