Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 10
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

The main aim of the research has been to characterise changes the urban functional areas in Poland over 2002–2017 period. The research was based on J.W. Webb’s population development types method enabling to identify links between natural growth and the migration net. A wider analysis concerned components of real increase which, through feedback, influenced level and population dynamics in these areas. Results of the study showed the diversity of demographic processes within Polish urban functional areas as well as in their cores, which will shape different processes in those areas in the future.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem postrzegania jednostek pomocniczych miasta przez ich mieszkańców. Przybliżono historię powstania dzielnic samorządowych w Krakowie, zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców trzech dzielnic (n=1433) oraz odniesiono je do obserwacji innych autorów, prezentowanych w literaturze przedmiotu. Badania ukazały, że funkcjonujące już ponad ćwierć wieku dzielnice samorządowe słabo wpisały się w świadomość mieszkańców i nie odgrywają istotnej roli w ich życiu. Respondenci w większości nie potrafili poprawnie podać nazwy własnej dzielnicy i nie znali jej zasięgu przestrzennego. Nadal silnie zakorzenione w ich świadomości okazały się dawne podziały administracyjne i historyczne jednostki osiedleńcze (dawne wsie). Ankietowani na ogół nie brali udziału w życiu publicznym dzielnic i nie włączali się w podejmowane na ich szczeblu inicjatywy.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The Cracow districts have the status of auxiliary self-governing units within this city and, generally should be communities of residents living in particular parts of the city, close to them, in which they implement their daily practices. In theer article, the authors, by examining the sense of belonging to the district, undertook to identify its perception by residents and relations between the residents and their auxiliary units, on the example of two such districts this of VIII Dębniki and X Swoszowice. Attitudes of their residents towards self-governing districts were identified on the basis of 1141 questionnaires, obtaining during surveys conducted in 2017. The authors have found relatively weak relations of residents with their auxiliary units, as evidenced by small involvement in initiatives taken for the benefit of this districts. The analysis, however, showed also considerable differences in the detailed assessment of the attitudes of residents at the level of their division according to their age groups, period of the residence, as well as to the type of housing a single-family, multi-family or mixed ones.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper describes a synthetic aperture radar system for tactical-level imagery intelligence installed on board an unmanned aerial vehicle. Selected results of its tests are provided. The system contains interchange-able S-band and Ku-band linear frequency-modulated, continuous wave radar sensors that were built within a frame of a research project named WATSAR, conducted by the Military University of Technology and WB Electronics S.A. One of several algorithms of radar image synthesis, implemented in the scope of the project, is described in this paper. The WATSAR system can create online and off-line radar images.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji