Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The author outlines a basic framework for anarcho-capitalism, a stateless social order in which safety, law and adjudication of disputes are provided by private companies (private defense agencies) competing with each other in the free market. In the course of presentation, three fundamental problems of anarcho-capitalism are addressed. (1) Is a peaceful cooperation among agencies possible? (2) Would agencies respect the rights of their customers? (3) How would the law look like in an anarcho-capitalist society? The last problem is especially vexing, since anarcho-capitalists seem to be caught up in a contradiction here. On one hand they are proponents of a specific moral theory (based on non-aggression principle), on the other hand they do not allow for any central, monopolistic agency to impose that moral theory on society. Is it possible for the law in the anarcho-capitalist society to be simultaneously produced by competing agents and remain libertarian at the same time?
Go to article

Abstract

W kopalniach podziemnych w wyniku wykonywania różnego rodzaju wyrobisk, na osuwiskach ziemi podczas ich aktywnych ruchów a także w czasie trzęsień ziemi dochodzi do zmian pierwotnego pola naprężenia i deformacji górotworu. Górotwór lub materiał skalny poddawany różnego rodzaju obciążeniom ulega deformacji trwałej i jest źródłem różnego rodzaju fal sejsmicznych, emisji sejsmoakustycznej (SA) i elektromagnetycznej (EM). W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych emisji elektromagnetycznej w czasie jednoosiowego ściskania próbek skalnych. Uzyskane wyniki pomiarów emisji EM oraz emisji SA wskazują na ich silny związek ze stopniem obciążenia badanej próbki skalnej. W analizie otrzymanych wyników stwierdzono, że emisja EM dokładniej odzwierciedla stan naprężenia i deformacji w próbce w porównaniu do emisji SA. Można wnioskować, iż opracowanie systemu obserwacyjnego opartego o pomiar emisji EM może być przydatny w wyrobiskach górniczych do oceny zagrożeń związanych z obciążaniem skał. System taki powinien pracować bezinwazyjnie oraz charakteryzować się niskim kosztem i nieskomplikowaną obsługą. Budowa takiego sytemu może wspomagać stosowane powszechnie systemy geofizyczne w kopalniach.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more