Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 9
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Autorka przedstawia w tekście poszukiwania tożsamościowe osób i rodzin przesiedlonych po II wojnie światowej z Wileńszczyzny do Gdańska w kontekście integracji społeczności miejskiej. Gdańsk jako miasto, którego ludność po wojnie uległa niemal całkowitej wymianie, staje się w tym ujęciu swoistym laboratorium procesów społecznej integracji. Tekst ma charakter wprowadzający do tematu, bazuje na wynikach pilotażowych badań jakościowych przeprowadzonych w ramach koordynowanego przez prof. Maria Mendel projektu „Wspólny pokój Gdańsk” (2013–2015). Przedstawione analizy stają się przyczynkiem do refleksji nad tożsamościowymi uwarunkowaniami procesów integracji w ramach społeczności miejskiej, również w odniesieniu do współczesności. Omawiając kwestie tożsamości, autorka zwraca uwagę na znaczenie cezury czasowej, jaką był koniec II wojny światowej, oraz na doświadczenia ekspatriacji w kontekście przestrzennym i społeczno-kulturowym.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Redaktorom „Gazety Gdańskiej” do 1914 r. wytoczono łącznie 30 procesów, w wyniku których musieli zapłacić 2430 marek grzywny i skazani zostali na rok, 8 miesięcy i 3 tygodnie więzienia. Przed sądem stawało 15 redaktorów odpowiedzialnych pisma. Najczęściej karani byli Józef Konstanty Palędzki i Stanisław Wentowski.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The French consulate founded in Gdańsk in 1610 was probably the fi rst consulate in the Polish- -Lithuanian Commonwealth. It was established by the King of France, Henri IV. The State Archive in Gdańsk holds a document dated on 23 April 1610 nominating Jean de La Blanque to the post of the French consul in Gdańsk. This was part of a wider diplomatic plan by the French monarch to set up a French alliance with Sweden and the Polish-Lithuanian Commonwealth.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Nawet w latach polsko-szwedzkich konfliktów zbrojnych, mimo oficjalnie ogłaszanych blokad i stosowania represji, nadal funkcjonował ruch żeglugowy pomiędzy największymi portami wrogich państw, np. w latach 1655–1660 ze Sztokholmu do Gdańska wypłynęło 25 jednostek, w kierunku odwrotnym – 41 statków. W latach powojennych kontakty żeglugowe Sztokholmu z Gdańskiem stanowiły od 2,5 do 10,5% ogółu ruchu statków szwedzkiej metropolii. W rejsach przeważały jednostki o mniejszym tonażu, od 30 do 40 łasztów, co ułatwiało w sezonie żeglugowym wielokrotne kursy statków z polskim zbożem do portów szwedzkich. Spośród żaglowców, w drugiej połowie XVII w. najczęściej spotkamy szkuty, na które przypada niemal połowa zapisów sztokholmskiej komory celnej. W pierwszym dwudziestoleciu XVIII w. najczęściej wymieniano galioty (50%), których tonaż mieścił się w przedziale od 12 do 60 łasztów (przeciętnie około 30 łasztów). W latach pokojowych, w obsłudze żeglugi pomiędzy Sztokholmem a Gdańskiem, największy był udział własnych flot Gdańska (24,5%) i Sztokholmu (18,5%). Następne 4 bandery, każda z 10–11% udziałem, to porty Pomorza Szwedzkiego (Stralsund, Wismar) oraz Anglia ze Szkocją i Holandia. Jednakże w latach wielkiej wojny północnej dominowali Holendrzy z prawie 40% udziałem (przy 11% w drugiej połowie XVII w.). Na drugim miejscu plasowały się statki pod banderą Sztokholmu (24%). Znaczny spadek odnotowały żaglowce gdańskie, z 25% w latach 1661–1680 do 9% w pierwszym dwudziestoleciu XVIII w. Załogi statków obsługujących żeglugę ze Sztokholmu do Gdańska mogły zabierać w celach handlowych niewielkie ładunki własne. Dominowały towary żelazne, zwłaszcza najczęściej wywożone wówczas ze Szwecji żelazo w sztabach. Udział załóg w wywozie tego asortymentu do Gdańska wyniósł ponad 4%. Na drugim miejscu znalazły się „towary leśne” (deski, drewno opałowe, smoła, dziegieć), jednak znaczna ich część była przeznaczona na potrzeby bieżącej eksploatacji żaglowca (np. roboty konserwacyjno-remontowe), mniej na potrzeby handlu.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The revitalization of brownfi elds and post-industrial facilities is a long-term and multistage process. In the first stage of revitalization, it is important to assess the material, emotional and utilitarian value of the preserved cultural heritage. On the example of a revitalization project that has been ongoing since 1996, the former areas of the Gdańsk Shipyard, where the remains of the Imperial Shipyard and Schichau Shipyard are located, the process of formulating the value of the preserved cultural material heritage has been presented. The impact of this process on the subsequent stages of the revitalization of the Young City in Gdańsk was also presented. Gdańsk Shipyard is the cradle of Solidarity, so the emotional value associated with the events accompanying the creation of the Solidarity movement was considered to be the dominant one. Only two objects were entered in the register of monuments; BHP Hall and Solidarity Square (Plac Solidarności). When the Local Development Plan has been passed many investments have begun by various investors without comprehensive integrated activities. The demolition of the preserved halls and the dismantling of shipyard equipment began. This caused that in 2015 the uniqueness of the survived post-industrial complex, qualifying it for inclusion in the World Heritage list, was appreciated. In 2018, the Provincial Pomeranian Monument’s Conservator began the procedure of entry of the preserved objects to the register of monuments. This resulted in the suspension of all investments that commenced legally in the area covered by the proceedings. Lack of proper assessment of the cultural value of material heritage at the stage of preparing the revitalization process led to the loss of part of this heritage and caused increase of the investment activities risk in this area.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Within this article a large scope of issues associated with development conditions and specifics of shaping the new image of Gdańsk waterfront was presented. The special attention was paid to its part situated within its central zone, located within the city centre. This area was playing a key role in development of the city, as within its boundaries many activities associated with shipbuilding and port industry were located. One has to mention that the Granary Island – a place located in the heart of the waterfront area – was an area of special interest for the port and shipbuilding activities, which relates also to the embankments of both Old and New Motława rivers. But the technological changes in the maritime transportation as well as wart-time destruction of the city decided about the major changes in structure of this area and shifting the port and shipbuilding operations to other sites located to the north from the city centre. Therefore, starting from the year 1945, one could observe the on-going discussion regarding the future of this area, although only in 1990-ties it was possible to actually start implementation of these ideas. At the same time – along with appearance of the demand for the types of apartments, offi ce and commercial spaces that are located on the waterfront – the urban space of Gdańsk waterfront has become interesting for both municipal authorities and developers. In result, a large amount of projects have already been implemented or planned, which contributes towards creation of the new, waterfront urban district of Gdańsk. Within its structure one can distinguish a number of particular sites, including ones still awaiting for their development chances. In the text of this article there were presented the most important parts of these plans, as well as future development directions of urban waterfront structures.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article discusses the possibility of using the living lab model as tool catalyzing the participatory planning in revitalization process. To create more user-centered environment helps as well for better implementation of the smart city formula. Against the background of foreign-practice examples (USA, Germany), reference was made to the Polish experience gained by the Author being leader of the cooperation between research team at the Gdańsk University of Technology (KUiPR WAPG) and the Gdańsk Foundation of Social Innovation (GFIS) – a non-government organization acting as a facilitator of local community in one of the disadvantage Gdańsk districts Orunia – Św. Wojciech. The cooperation, going beyond the existing academic convention of relations with local neighborhood activists can be described as research on revitalization, in an informal revitalization model of the living lab (R_LLO). The research comprise a number of projects carried out in 2010-2018 which has helped to develop new forms of participatory planning such as urban mentoring and community planning academy.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

School textbooks written by a Spanish erudite and pedagogue Juan Luis Vives were used in schools of Protestant denominations in Royal Prussia – in Gdańsk, Toruń, Elbląg, but also in other towns and cities of the Polish-Lithuanian Commonwealth– for teaching Latin. Nicolaus Volckmar, of German descent, a Polis language teacher at the Academic Gymnasium in Gdańsk, utilized the structure and themes of Vives’ dialogues Exercitatio linguae latinae (1538) for teaching the Polish language. In this manner, paradoxically, the “phrasebook” of the Spanish humanist, as well as its subsequent editions, still in the 18th century was used by Gdańsk schoolers of German origin to learn the language which they needed for everyday communication in the community of multi-cultural and multi-ethnic Gdańsk. The Vives-Volckmar phrasebook was undoubtedly used by Arnold von Holten, later a lifetime mayor of the city, sent on a diplomatic mission to Spain by the Hanseatic League.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

The article indicates the potential of revitalization activities in the process of building the image of the city, associated also with its “brand”. It shows the role of city-marketing to create a city product, connected to the development of the cultural industries and the urban tourism. The article indicates common areas between the revitalization process and the creating the city brand, focusing on Gdańsk. Two main documents are taken into account: Brand Strategy Gdańsk until 2013 and Program for the development and promotion of the product off er of Gdańsk and the region in the 2014-2020 perspective. The article shows different types of revitalization activities aff ecting the image of Gdańsk, including: the spectacular investments in postindustrial areas, as well as residents’ and independent organizations’ activities, aiming to transform and to promote neglected, but valuable, areas of the city.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji