Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 2
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Inspirując się socjologią miasta szkoły chicagowskiej i antropologią Mary Douglas autorzy artykułu ukazują szczególny status kulturowy nowych miejskich peryferii w zestawieniu ze wsią oraz starymi peryferiami i centrami miejskimi. Krytycznie odnoszą się do tezy, że nowe peryferie miast są „pustyniami kulturalnymi” lub „sypialniami”, a formę względnie trwałego zbiorowego zorganizowania wzorów aktywności uznają za specyficzny dla nowych osiedli rodzaj kultury. Dowodzą, że jeśli w klasyfikacji Douglas wieś cechuje niska społeczna energia i silna kontrola społeczna, a centrum wielkiego miasta wysoka energia i niska kontrola, to nowe miejskie peryferie charakteryzują się zarówno niską energią, jak i niską kontrolą społeczną. Dokładniejsza charakterystyka nowych peryferii została przedstawiona w artykule na podstawie materiałów zebranych w ramach kilku projektów jakościowych badań socjologicznych. W świetle materiałów empirycznych można zobaczyć, że na nowych miejskich peryferiach bezpośrednie formy społecznej kontroli zostały zastąpione przez społeczny zakaz ingerencji i rozwinięcie się form samokontroli mieszkańców nad sprywatyzowanymi mikroprzestrzeniami zamieszkiwania i transportu oraz nad własnym ciałem. Zauważono, że intensywny rozwój zindywidualizowanych praktyk rekreacyjnych outdoor prowadzi do stopniowego kształtowania się typu cielesnego mieszkańca nowych peryferii.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

This paper aims to describe how the largest suburban development area for the city of Gdynia has been redesigned according to “New Urbanism” principles to become a new town district for potentially 40,000 inhabitants. Before MAU’s engagement in the project, a comprehensive vision for the area was lacking: new housing developments tended towards its car-dependent sub-urbanisation. The author was charged with organising an urban planning Charrette in May 2012 bringing together developers, city officials, inhabitants and experts in urban design, planning, architecture, traffic, sociology and location marketing. Key to the solution was the necessity of the restructuring of the road network, which had to be redesigned to enable the development of walkable neighborhoods and a distinctive new town center for the district. This would allow to have most daily uses within a 5 minute walking distance, such as schools, shops, recreation areas and public transport. In addition, three different pro-active strategies have been proposed to accommodate workplaces within the district, based on the economic profile and potential of Gdynia. A new Master Plan for the district was accordingly devised, planning procedures were set in motion, and a new legal plan (MPZP) fi nally approved in August 2017.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji