Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 2
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Jednym z podstawowych celów realizacji sondaży o charakterze porównawczym jest wnioskowanie o międzykulturowych różnicach opartych na pomiarze pewnych konstruktów latentnych. Porównania takie są uzasadnione, jeśli tylko owe konstrukty mierzą w każdym kraju to samo oraz w taki sam sposób. Celem tego artykułu jest weryfikacja hipotezy o ekwiwalentności pomiaru skali zaufania politycznego w dwudziestu krajach uczestniczących w siódmej rundzie Europejskiego Sondażu Społecznego. Analiza stopnia dopasowania modeli pomiarowych opartych na równaniach strukturalnych pozwoliła przyjąć hipotezę o konfiguralnej oraz metrycznej ekwiwalentności pomiaru skali zaufania politycznego. Jednocześnie odrzucono hipotezę o pełnej inwariancji skalarnej tego konstruktu, przy czym najbardziej problematyczny okazał się pomiar wskaźnika zaufania do systemu prawnego. Na zakończenie ukazano możliwości wnioskowania o międzykrajowych różnicach w poziomie zaufania politycznego, pomimo odrzucenia hipotezy o pełnej inwariancji pomiarowej tego konstruktu.
Go to article

Abstract

For the construction company, tendering is the most popular way of acquiring contracts. The decision to participate in the tender needs to be made carefully, as it affects the condition of the company and is an important aspect in its quest for success. The bid/no bid decision making is a complex process involving a number of factors. The research carried out so far has mainly concerned the identification of the various kinds of influences on contractors’ bidding decisions. The researchers, on the basis of contractors’ opinions, created rank lists in an attempt to categorize the factors. In this paper the author employs factor analysis which belongs to basic methods of multi-dimensional data analysis. The paper’s aim is first to depict an output set of observed variables, that is bid/no bid factors, in terms of a smaller set of latent variables which cannot be directly observed and then to interpret the dependencies between them.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more