Wyniki wyszukiwania

Filtruj wyniki

  • Czasopisma
  • Autorzy
  • Słowa kluczowe
  • Data
  • Typ

Wyniki wyszukiwania

Wyników: 3
Wyników na stronie: 25 50 75
Sortuj wg:

Abstrakt

Artykuł prezentuje gdański Model Integracji Imigrantów w obszarze edukacji, na tle dwuletnich doświadczeń szkół, instytucji samorządowych oraz organizacjach społecznych, zaangażowanych w tworzenie warunków edukacji imigrantów. Uczniowie cudzoziemscy, zdefiniowani jako „cudzy”, nienależący do wspólnoty „swoich”, nie są podmiotem polityki edukacyjnej, jednak natychmiast po przekroczeniu progu szkoły stają się jej przedmiotem. Prawo i szkolne praktyki wyznaczają im miejsce w systemie, które staje się ogromnym wyzwaniem zarówno dla nauczycieli i dyrektorów szkół, jak i dla samych uczniów i ich rodziców. Gdańska droga do wypracowania miejskiej polityki edukacyjnej dla imigrantów wiodła od interwencji, poprzez diagnozę problemów i uczenie się od innych, do poszukiwania własnych innowacyjnych rozwiązań.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia w jaki sposób różne metody nauczania i uczenia się języków obcych wykorzystują nowoczesne technologie. Każda metoda jest innowacyjna, a także w pewnym sensie rewolucyjna. Stosunkowo łatwo można określić, które technologie są wykorzystywane w ramach nowoczesnych metod nauczania. Kwestia ta nie jest jednak tak oczywista w przypadku metod tradycyjnych. Jednakże w świetle wyników badań okazuje się, że odpowiednie zastosowanie nowych technologii może wpływać pozytywnie na skuteczność procesu uczenia.
Przejdź do artykułu

Abstrakt

Dialog w klasie: strategie nauczania i ich postrzeganie przez studentów – Celem artykułu jest przedstawienie wyników badania ankietowego stanowiącego przykład zastosowania tzw. Głosu Studenta, czyli podejścia pedagogicznego zmierzającego do optymalizacji procesu nauczania. W pierwszej części przedstawione zostały trzy zgadnienia tworzące ramę teoretyczną: (1) nauczanie języka włoskiego na poziomie akademickim w Polsce, (2) współczesne trendy metodologiczne stosowane w klasie oraz (3) Głos Studenta jako narzędzie zapewniające bardziej skuteczne planowanie działań dydaktycznych. W drugiej części, przybliżono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów uczących się języka włoskiego na Wydziale Lingwistyki Stosowanej oraz omówiono ich przydatność w procesie nauczania i uczenia się.
Przejdź do artykułu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji