Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords

Search results

Number of results: 5
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

W roku 2019 mija pięćdziesiąt lat od opublikowania przez Arnstein tekstu, który stał się jednym z bardziej wpływowych opracowań dotyczących partycypacji społecznej. Autorzy artykułu odnoszą się do niego i stawiają pytanie o kształt „drabiny partycypacji” w kontekście zachowań partycypacyjnych współczesnych wielkomiejskich społeczności lokalnych. Dokonują oni przeglądu stanu wiedzy, formułują konceptualną propozycję rozwinięcia „drabiny” i obrazują swoje rozważania teoretyczne poznańskimi studiami przypadków. Współczesne, złożone strukturalnie i coraz bardziej uświadomione społeczeństwo ruchów społecznych, organizacji pozarządowych, ale i zwykłych obywateli rozciąga, zdaniem autorów, „drabinę partycypacji” w kierunku dendrytu obejmującego swym zasięgiem także formy buntu. Odpowiadając na te kwestie autorzy sformułowali nowe szczeble „drabiny” Arnstein: chaos, przebudzenie, radykalizacja, nieposłuszeństwo obywatelskie oraz bunt, a także podjęli rozważania nad szerszą interpretacją uspołecznienia zarządzania jednostką terytorialną, wychodzącą poza współdecydowanie.
Go to article

Abstract

The author presents changes which took place in the 3 eld of ideas of presenting art to the city audience at the end of the twentieth century. She draws attention to the importance of a movement of so-called “new museology”, which revised the museum practitioners’ attitudes towards art viewers. She presents taken from Poland and Europe practices of realizing artistic practices outside exhibition halls, directly in the public space, with immediate access to the viewer, who also is invited to participate in a process of creation of the art work together with the artist. She indicates a consequence of this practice, which is a formation of a so-called “new audience” – conscious of their expectations towards cultural institutions. In the end, the author mentions a research project on the phenomenon of the “new audience” initiated in the framework of the international project “Artecitya”.
Go to article

Abstract

The author shows the activity of the inhabitants in the process of revitalization which took place in Poznan at the turn of the 20. and 21. century. Overview of actions demonstrates the transformation of instruments and methods of conduct, but also is a presentation process of self-education of all participants: the associations, municipal authorities and residents. Relevant are also the examples of intentional educational and cultural initiatives addressed to the residents and held with residents in the framework of the Urban Renewal Program. Accumulation of these activities led to stimulate of civic awareness, neighborly relationship and local identification, but also initiated the transformation of individual mental. As a result, they developed a multi-threaded relationship: realization by the people of the right to co-decision and shared responsibility influences the attitudes of representatives of the local authorities and a kind of reciprocal social education, leaning to the subjective treatment of all participants of social processes.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more