Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords

Search results

Number of results: 4
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The Protection House of the Charity Association (a nursing home) together with former buildings of the Sisters Koletek Convent in Cracow is going through a major revitalization. It is located at the intersection of three streets: Koletek, Dietla and Sukiennicza. There is an unique residential apartment, ‘The Royal Apartment’ and has a two - storey chapel with stained glasses and a wall polychrome. They were designed by Jan Bukowski. The breathe of a new life was taken into this abandon and sacrum interior .
Go to article

Abstract

During the first fourteen years of transformation, 1989-2003, according to surveys by the author of the paper hereby, there have been erected in Kraków the twelve new churches. Author already published the result of survey depending the first six of therm. So herewith there are last six shrines described. The way of creating them is significant and characteristic for contemporary Polish architecture in general, and particular typical for the trend of a new ecclesiastic architecture. Itr is a special mixture of the tradition, hence completed with aesthetic of Late Modernism, Post-Modernism, and the newest incorporation of Modernism – of the XXI C.
Go to article

Abstract

The chuch dedicated to The Holy Spirit, erected in Wrocław, in housing estate Huby, was created during the communist period, hence it was very difficult to design it, and to build. But it was also the period close to the collapse of this regime, so communist leaders were pressed to be more tolerant towards human rights than before, including the religious freedom and towards building new churches. The author of the church mentioned – a very active political oppositionist – when designing the strongly innovative church building, was simultaneously forced by fate to fight formal difficulties caused by oppressive rulers. Author makes the reader closer to those complicated double troubles: artistic, parallel to the political. Finally, the church building was happily completed, then became widely popular and accepted.
Go to article

Abstract

Od świtu ludzkości, czasów organizowania się i gromadzenia wspólnot osadniczych, poprzez czasy formowania się pierwszych miast, towarzyszyła człowiekowi wiara w różnorodne bóstwa1. Wraz z rozwojem kulturowym i społecznym także systemy wierzeń ulegały ujednolicaniu, kodyfikacji i przyciągały coraz większą liczbę wiernych, stając się czynnikiem społeczno-politycznym wpływającym istotnie na kształt i kierunki rozwoju młodych cywilizacji. Wraz ze wzrostem znaczenia nowych idei, organizacji przez nie przestrzeni sacrum i formalizacji zachowań, zaczęto kult "przekuwać w kamień"2. Analizując architekturę sakralną każdej epoki i studiując jej historię, można zaobserwować jak zmieniała się sinusoida stosunków społecznych pomiędzy tolerancją i religijnym współistnieniem z jednej strony, a nienawiścią i dążeniem do dominacji z drugiej. We współczesnym, bardzo zróżnicowanym, pełnym mnogości wyznań i różnic kulturowych świecie, architekci stają przed wyzwaniem w jaki sposób kształtować architekturę sakralną aby służyła pokojowej koegzystencji, akceptowaniu różnic, nie będąc jednocześnie zarzewiem konfliktów, wzajemnych roszczeń i pretensji.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more