Search results

Filters

  • Journals
  • Authors
  • Keywords
  • Date
  • Type

Search results

Number of results: 104
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

The article presents the use of the Mamdani fuzzy reasoning model to develop a proposal of a system controlling partnering relations in construction projects. The system input variables include: current assessments of particular partnering relation parameters, the weights of these parameters’ impact on time, cost, quality and safety of implementation of construction projects, as well as the importance of these project assessment criteria for its manager. For each of the partnering relation parameters, the project’s manager will receive controlrecommendations. Moreover, the parameter to be improved first will be indicated. The article contains a calculation example of the system’s operations.
Go to article

Abstract

This paper presents a computationally efficient method for modelling an impact of the converter drive on the power grid. The formalized variable structure method (FVSM) allows for comprehensive studies of the effect on the power grid and examining the relation between this effect and the number of drive and feeding line parameters. In order to obtain a comprehensive model along with the model of the power grid, the parameters that are applied originate from a drive of a coal-fired power station. These parameters have been determined based on assessment and estimation. The estimation process was conducted with the aid of a model that allows for the commutation of power electronic elements. The authors confirmed that the model was correct by comparing empirical and theoretical voltage and current waveforms. Harmonic content of the voltage and current in the power grid which feeds the drive are considered to be the measure of the converter drive impact on the power grid. The standard method for the reduction of a harmonic content in the voltage and current involves the application of line reactors and distribution or converter transformers. As an example, the authors determine the impact of the drive on the power grid with respect to the adopted parameters of the line reactor. This example presents FVSM abilities with regard to simulation of complex systems that contain power grid components and converter drives.
Go to article

Abstract

The paper presents the calculations for the failure conditions of the ORC (organic Rankine cycle) cycle in the electrical power system. It analyses the possible reasons of breakdown, such as the electrical power loss or the automatic safety valve failure. The micro-CHP (combined heat and power) system should have maintenance-free configuration, which means that the user does not have to be acquainted with all the details of the ORC system operation. However, the system should always be equipped with the safety control systems allowing for the immediate turn off of the ORC cycle in case of any failure. In case of emergency, the control system should take over the safety tasks and protect the micro-CHP system from damaging. Although, the control systems are able to respond quickly to the CHP system equipped with the inertial systems, the negative effects of failure are unavoidable and always remain for some time. Moreover, the paper presents the results of calculations determining the inertia for the micro-CHP system of the circulating ORC pump, heat removal pump (cooling condenser) and the heat supply pump in failure conditions.
Go to article

Abstract

Artykuł przedstawia możliwości zastosowania modeli numerycznych i korzyści z tego płynących w projektowaniu systemów konstrukcyjnych budynków wysokich. Zostało to pokazane na przykładach autorskich propozycji kształtowania unikalnych form architektonicznych takich budynków przez zastosowanie nowatorskich układów struktur nośnych opracowanych również przez autora, których postacie są rezultatem odpowiedniego zastosowania formuły konstrukcyjnej struktur przestrzennych. Dla złożonych form systemów konstrukcyjnych zdefi niowano w języku programowania Formian stosowne modele numeryczne, których użycie znacząco usprawnia i przyspiesza proces projektowania oraz wznoszenia obiektów budowlanych. Przedstawiono także nowatorskie propozycje projektowania systemów fundamentowania, które umożliwiają bezpieczne posadowienie obiektów silnie obciążonych na gruntach o niewielkiej nośności oraz na terenach aktywnych sejsmicznie.
Go to article

Abstract

In 2015 an important part of the official evaluation of Polish scientific journals was left to experts’ judgement. In this paper we try to establish which observable factors (with available data) are closely related to the outcome of experts’ evaluation of Polish journals in economic sciences. Using the multiple regression statistical model we show that only 5 variables (out of 17) significantly explain almost 50% of the empirical variance of the experts’ evaluation. The determinants of particular interest, not entering the formal criteria and not related to the impact on global science, are: the number of citations mainly in Polish journals and the affiliation with the Polish Academy of Sciences.
Go to article

Abstract

Glottal waveform models have long been employed in improving the quality of speech synthesis. This paper presents a new approach for modeling the glottal flow. The model is based on three control volumes that strike a one-mass and two-springs system sequentially and generate a glottal pulse. The first, second and third control volumes represent the opening, closing and closed phases of the vocal folds, respectively. The masses of the three control volumes and the size of the first one are the four parameters that define the shape, pitch and amplitude of the glottal pulse. The model may be viewed as parametric approach governed by second order differential equations rather than analytical functions and is very flexible for designing a glottal pulse. The glottal pulse generated by the present model, when compared with those generated by Rosenberg, LF and mucosal wave propagation models demonstrates that it appropriately represents the opening, closing and closed phases of the vocal fold oscillation. This leads to the validity of our model. Numerical solution of the present model has been found to be very efficient as compared to its analytical solution and two other well-known parametric models Rosenberg++ and LF. The accuracy of the numerical solution has been illustrated with the help of analytical solution. It has been observed that the accuracy improves by increasing the size of the first control volume and may decrease insignificantly with increase in the mass of any of the control volumes. Two experiments with the present model support its successful implementation as a voice source in speech synthesis. Thus our model renders itself as an efficient, accurate and realistic choice as a voice source to be employed in real-time speech production.
Go to article

Abstract

The article concerns computer modelling of processes in cooling systems of internal combustion engines. Modelling objectives and existing commercial programs are presented. It also describes Author’s own method of binding graphs used to describe phenomena in the cooling system of a spark ignition engine. The own model has been verified by tests on the engine dynamometer. An example of using a commercial program for experimental modelling of an installation containing a heat accumulator is presented.
Go to article

Abstract

W artykule przedstawiono zalety i ograniczenia systemu Seismobile zebrane w wyniku wstępnych badań terenowych. Jest to system mobilny przystosowany do wykonywania równocześnie pomiarów sejsmicznych oraz georadarowych. Ta cecha wyróżnia ten system od dotychczas opracowanych strimerów. W pracy przedstawiono metodykę pomiarową systemu Seismobile, obejmującą przygotowanie sprzętu, akwizycję danych oraz wykonanie pomiaru danych sejsmicznych. Na podstawie dotychczasowych testów omówiono zalety systemu Seismobile, do których należy zaliczyć m.in. ograniczenie pracochłonności podczas pomiarów, bezprzewodową komunikację pomiędzy elementami systemu, niezależność modułów pomiarowych od siebie, możliwość zmiany rozstawu w zależności od zadania badawczego, mobilny wzbudnik, możliwość zastosowania dowolnego typu czujników sejsmicznych, zapis danych na powszechnie dostępnych kartach pamięci SDHC, stację dokującą służącą do archiwizowania i ładowania baterii modułów pomiarowych. System Seismobile, podobnie do innych tego typu urządzeń, posiada również różnego rodzaju ograniczenia, głównie o charakterze technicznym. Przygotowanie systemu do pierwszego pomiaru jest czasochłonne i wymaga dość dużego nakładu pracy. Zestawy czujników na metalowych podstawach mogą być niestabilne w trudnych warunkach terenowych, a ich kontakt z ośrodkiem jest słabszy niż w przypadku geofonów wbijanych w grunt. Czas pracy baterii modułów pomiarowych ulega skróceniu z upływem czasu. Mogą też występować problemy z rejestracją poprawnego sygnału GPS w trudnych warunkach terenowych, wykorzystywanego do lokalizacji systemu i synchronizacji czasu pracy jego elementów. Niezależnie od wskazanych ograniczeń wyniki uzyskiwane systemem Seismobile wskazują na jego dużą przydatność w badaniach defektów płytkiego podłoża.
Go to article

Abstract

A low-dimensional physical model of small-amplitude oscillations of the vocal folds is proposed here. The model is a simplified version of the body-cover one in which mucosal surface wave propagation has been approximated by the seesaw-like oscillation of the vocal fold about its fulcrum point whose position is adjustable in both the horizontal and vertical directions. This approach works for 180 degree phase difference between the glottal entry and exit displacements. The fulcrum point position has a significant role in determining the shape of the glottal flow. The vertical position of the fulcrum point determines the amplitude of the glottal exit displacement, while its horizontal position governs the shape and amplitude of the glottal flow. An increment in its horizontal position leads to an increase in the amplitude of the glottal flow and the time period of the opening and closing phases, as well as a decrease in the time period of the closed phase. The proposed model is validated by comparing its results with the low-dimensional mucosal surface wave propagation model.
Go to article

Abstract

The generic mathematical model and computational algorithm considering hydrodynamics, heat and mass transfer processes during casting and forming steel ingots and castings are offered. Usage domains for turbulent, convective and non-convective models are determined depending on ingot geometry and thermal overheating of the poured melt. The expert system is developed, enabling to choose a mathematical model depending on the physical statement of a problem.
Go to article

Abstract

The paper contains selected results of research on the Domestic Power System (DPS) as an unmanned factory. Models of the DPS system of the MISO type, obtained as a result of identification for 14 inputs and 4 outputs were presented. Particular attention was given to the identification and the assessment of the DPS development based on the systems and control theory. The obtained models of the DPS development were analyzed and discussed. The studies were obtained model of the development of the DPS, and on the basis of is knowledge of the structural and parametrical changes of system development. The model can be used to analyze the design and development of the system from the point of view of the growth of internal organization system and the transition to higher levels of control.
Go to article

Abstract

This paper presents the results of the DFG-project (Deutsche Forschungsgemeinschaft) Q-ELF (“Qualitätsorientierter Methodenworkflow für die Produktneuentwicklung eines Linearantriebs in der Fördertechnik”) carried out in cooperation of the TU Dortmund University (support code KU 1307/12-1) with the BUW Wuppertal (support code WI 1234-11/1). The project continues the former project SFB 696 (Sonderforschungsbereich) regarding the Demand Compliant Design (DeCoDe) and the corresponding system model that strengthens the knowledge management to create high-quality mechatronical systems. In contrast to the SFB, which comprised the reverse engineering of a belt conveyor, Q-ELF applied a workflow of methods for quality oriented development on a new product. The DeCoDe ensures a methodical development that connects different engineering domains. This connection is important because the most problems and malfunctions arise at the interface of different domains due to their different notations for example. This approach also enables a methodical comparison of different competing concepts to pick the best suited one. A genetic algorithm is presented to further decrease the design-space. The project was carried out to develop linear drives for intralogistic systems.
Go to article

Abstract

The use of elastic bodies within a multibody simulation became more and more important within the last years. To include the elastic bodies, described as a finite element model in multibody simulations, the dimension of the system of ordinary differential equations must be reduced by projection. For this purpose, in this work, the modal reduction method, a component mode synthesis based method and a moment-matching method are used. Due to the always increasing size of the non-reduced systems, the calculation of the projection matrix leads to a large demand of computational resources and cannot be done on usual serial computers with available memory. In this paper, the model reduction software Morembs++ is presented using a parallelization concept based on the message passing interface to satisfy the need of memory and reduce the runtime of the model reduction process. Additionally, the behaviour of the Block-Krylov-Schur eigensolver, implemented in the Anasazi package of the Trilinos project, is analysed with regard to the choice of the size of the Krylov base, the blocksize and the number of blocks. Besides, an iterative solver is considered within the CMS-based method.
Go to article

Abstract

The paper focuses on the modelling of bromate formation. An axial dispersion model was proposed to integrate the non-ideal mixing, mass-transfer and a kinetic model that links ozone decomposition reactions fromthe Tomiyasu, Fukutomi and Gordon (TFG) ozone decaymodelwith direct and indirect bromide oxidation reactions, oxidation of natural organicmatter and its reactionswith aqueous bromine. To elucidate the role of ammonia an additional set of reactions leading to bromamine formation, oxidation and disproportionation was incorporated in the kinetic model. Sensitivity analysis was conducted to obtain information on reliability of the reaction rate constants used and to simplify the model.
Go to article

Abstract

“Mineral deposit model”, “deposit modelling” are the terms commonly used, although imprecise. This is often identified as the application of computerized methods to the elaboration and presentation of geological information, in particular for the mining design. Deposit modelling is the mode of presentation of deposit features, which in the meaning of the authors of such presentation, describes the deposit features between the points of observations as best as possible. Deposit modelling has a long history (XVI-XVII centuries), however such a term was not used. Varied methods of cartographic presentation of deposits and their features were proposed. The progress in the presentation of the deposit in space using isolines maps has led to the separation of methods of deposits geometrisation. Over time, a simple mathematical statistics method was used to describe the deposit parameters, followed by geostatistical methods. Some of them were however not commonly used as too troublesome. The computer based approach to the presentation of geological data has an unquestionable value but is accompanied by the possibility of inappropriate formalized and erroneous interpretations and a presentation as to whether the basic rules of geological knowledge were neglected. Deposits modeling is a conceptual task and cannot be fully automated.
Go to article

Abstract

Exploitation of hard coal seams by roadway system is applied by two coal mines in southern Poland in Upper Silesian Basin. It is a secondary mining exploitation carries out in safety pillars of urban areas and shafts within mining areas of closed coal mines. Roadway system is the excavation process of gateways which are made in parallel order leaving coal pillars between them. An optimal width of coal pillar makes roadway stable and reduces subsidence of terrain surface. The article presents results of subsidence simulation caused by partial extraction using empirical and numerical methods on the example of one exploitation field of “Siltech” coal mine. The asymptotic state of subsidence was considered after mining ceased in the study area. In order to simulate of subsidence, numerical model of rock mass and model of Knothe-Budryk theory were calibrated. Simulation of vertical displacements in numerical method was carried out using RS3 program by Rocscience based on finite element method. The assumption was made that model of rock mass is transversely isotropic medium, in which panels were designed according to order of extraction of coal seams. The results of empirical and numerical methods were compared with measured values of subsidence at benchmarks along drawn lines (subsidence profiles).
Go to article

Abstract

Four Geodynamical Expeditions of the Polish Academy of Sciences carried through wide research seismic program in West Antarctica in 1979-1991. Three of these expeditions operated in the Bransfield Strait. The experiment of deep refraction and wide-angle reflection in West Antarctica focused on deep structure of the lithosphere, mainly of the Earth's crust. The network of deep seismic soundings (DSS) profiles covered all the Bransfield Strait. Five land stations on the South Shetland Islands, three stations on the Antarctic Peninsula and nine ocean bottom seismographs (OBS) recorded seismic waves, generated by explosions in a sea. The Bransfield Rift and the Bransfield Platform form a marginal basin against a volcanic arc of the South Shetland Islands. The paper presents new results of 2-D seismic modeling for network of five selected profiles. Four of them, ranging in lenght from 150 to 190 km, crossed main structures of the Bransfield Strait and the fifth, which connected the other ones and was 310 km long, ran along the Bransfield Rift. Two or three seismic models were presented for each profile. Finally, mutually corrected and controlled 2-D models of described profiles were constructed. They all presented spatial complex structure of the Earth's crust in a young rift of the Bransfield Strait, including extent of its main element i.e. anomalous high velocity body (HVB) (Vp > 7.4 km/s), detected in 10-30 km depth range except profile DSS-4 (southwest part of the Bransfield Strait). This inhomogeneity is interpreted as intrusion of the upper mantle (?asthenosphere) during stretching of the continental crust. The Moho discontinuity was found at depth 30-35 km, with velocities equal to about 8.1 km/s.
Go to article

Abstract

The contemporary underground mining of raw minerals is more and more associated with geological and mining software packages which support the work of designers from the moment of the exploration of a deposit, determination of its size and quality, geological, hydrogeological and tectonic conditions, by planning the development and cutting of the deposit. Production planning is one of the most important activities carried out in the course of a mining project, because it allows to set specific production results of a mine in relation to a time unit, and then allows for a verification of the degree of completion of the assumed plan. At present, computer-aided design is applicable to daily or long-term output planning taking deposit, qualitative, quantitative and cost constraints into account. In the article, selected forms of ore deposits were presented. On the basis of several dozen boreholes up to 300m in length, an exemplary fragment of the ore cutting model using computer-aided design of mining works was presented. By using modern computer software - ABB MineScape with modular construction, the possibilities of improving the process of development of future exploitation areas have been determined. In particular, the arrangement of boreholes, based on which ones the cross sections were made with, present the exemplary lithostratigraphic thickness of layers, including the location of discontinuous deformations in the form of faults, and an ore bearing zone. For the block model, resources with priority for metal N o. 1 and 2 were calculated. I n the last section of the article, the cutting idea for a shallow ore deposit has been presented. The degree of effective use of the deposit has been analysed for the room and pillar mining method.
Go to article

Abstract

The analysis of changes in the mechanical properties of wooden mining cribs under the influence of different types of exploitation loads is the question for which deals with many domestic and abroad research centers deal with. High The high interest in this subject results from the increase of the conducted depth exploitation, which contributes to the increase in both the vertical pres-sure and the complexity of geological – mining conditions and in- the intensification of natural hazards. Another reason is the tendency of decreasing the thickness of the exploited ores deposits. Wooden crib support is used Both both in underground ore, hard coal and salt mining is used wooden crib support. Mining cribs with various configurations are especially useful for the reinforcement of excavations workings behind the front and for further strengthen of the crossings. In particular, additional reinforcement support in the form of wooden cribs (pile supporting), which shall be left empty or filled with waste rock is applied in the ore mining in places where found extended rooms or drifts are found or in places with degraded roof conditions, applies additional reinforcement support in the form of wooden cribs (pile supporting), which shall be left empty or filled with waste rock. During underground ex-ploitation is produced waste Waste rock, which comes from the access, prepar-atory excavations and from ongoing field of exploitation is produced during underground exploitation. In the case of the underground exploitation of cop-per ore, waste rock is used to fill voids after exploitation as rock stowing. It is also used for filling mining wooden cribs, as an artificial support and for harder transportation roads. This paper presents the results of the laboratory strength tests performed on models of four-point timber cribs, built with beams set horizontally, at the ge-ometrical scale of 1:10. In the laboratory research Research wooden cribs models with size 200 × 200 × 200 mm and 100 × 100 × 100 mm were used in the laboratory. The paper describes the maximum loading capacity of the cribs consisted consisting only of beams and filled with waste rocks. In addition, a vertical and appropriate strain of cribs at maximum force was shown. On the basis of laboratory research it was found that the use of the same number of timbers and the management of waste rocks, the filling of the four-point cribs with the waste rocks allowed several times to increase its support to be increased several times.
Go to article

Abstract

Validation results of a theoretical model that describes the formation of bromate during ozonation of bromide-containing natural waters are presented. An axial dispersion model integrating the nonideal mixing, mass-transfer and a kinetic model that links ozone decomposition reactions from the Tomiyasu, Fukutomi and Gordon ozone decay model with direct and indirect bromide oxidation reactions, oxidation of natural organicmatter and reactions of dissolved organics and aqueous bromine was verified. Themodel was successfully validated with results obtained both at a laboratory and a full scale. Its applicability to different water supply systems was approved.
Go to article

Abstract

The paper presents modeling and simulation results of the operation of a three-phase fluidized bed bioreactorwith partial recirculation of biomass. The proposed quantitative description of the bioreactor takes into account biomass growth on inert carriers, microorganisms decay and interphase biomass transfer. Stationary characteristics of the bioreactor and local stability of steady-stateswere determined. The influence of microbiological growth kinetics on the multiplicity of steady-states was discussed. The relationship between biofilm growth and boundaries of fluidized bed existence was shown.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more