Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 5
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

Dialogue in the Classroom: Teaching Strategies and Their Reception by Students – The paper aims to explore Student Voice research within the academic context in terms of theoretical assumptions and a practical approach to its application in the classroom. In the first part, we focus on three main themes which build the explanatory framework: (1) Italian language teaching at Polish universities, (2) the current teaching methodology implemented in the classroom, and (3) Student Voice as a tool to better plan teaching activities. In the second part, we present the findings of a survey conducted among students learning Italian at the Faculty of Applied Linguistics, and we analyze their value for the teaching and learning process.
Go to article

Abstract

According to the Polish Ministry of Science and Higher Education and Polish Central Statistical Office the number of students systematically decreases since 2015. This demographic change was a reason to examine students motivation for undertaking their studies in order to improve educational program and to encourage students to peruse higher education. By approaching the subject of “Motivations for Undertaking Special Education Studies in The Opinion of Students at Pedagogical University of Cracow”, the answers were sought to the three following questions: What were the main reasons for choosing studies at Pedagogical University of Cracow? What motivators played a key role for students while selecting field of studies? What student’s personality traits did mainly influence their choice? Research material was collected basing on a self-designed questionnaire. The group of first-year 54 students year were tested, in which 39% didn’t know which specialization they would choose after a one year. The article’s conclusions present key factors motivating students for undertaking Special Education Studies and explain how personality traits influenced their choice.
Go to article

Abstract

Studia doktoranckie w Polsce zmieniają swoje rolę, formę i funkcje. Dzieje się to w sposób zinstytucjonalizowany, uzależniony od politycznych decyzji kolejnych ministrów nauki i szkolnictwa wyższego. Niekiedy są to zmiany powierzchowne, niewnikające w fi lozofi ę kształcenia, innym razem – jak zapowiada Minister Jarosław Gowin w kontekście nowej Ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym – reformy wprowadzane są rewolucyjnie. Artykuł analizuje propozycje projektów nowej ustawy, odwołując się zarówno do opinii Obywateli Nauki dotyczącej zaproponowanych rozwiązań i Obywatelskiego „Paktu dla Nauki”, będącego zbiorem rekomendacji zmian polskiej nauki, jak również do badań autorki tekstu, prowadzonych na potrzeby pracy doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Kwiecińskiego.
Go to article

Abstract

W artykule analizuję strategię reformy nauki i szkolnictwa wyższego, ministra Jarosława Gowina oraz trzy koncepcje założeń do ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, wyłonione w konkursie. Staram się, podobnie jak Obywatele Nauki, rozważyć zalety proponowanych rozwiązań, a także duże zagrożenia jakie się z nimi wiążą. Swoje uwagi opieram między innymi na badaniach skutków amerykańskiej reformy szkolnictwa wyższego.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more