Search results

Filters

  • Journals
  • Keywords
  • Date

Search results

Number of results: 4
items per page: 25 50 75
Sort by:

Abstract

W artykule badam naturę poznania intelektualnego opisaną przez Henri Bergsona w Ewolucji twórczej (1907). W pracy tej teoria wiedzy naukowej i potocznej zyskuje w istocie swój ostateczny kształt; zostaje umieszczona w ewolucji życia. W tym kontekście analizuję charakter relacji wytyczanych przez ludzki rozum oraz rodzaj zależności występującej między poznaniem intelektualnym i rozwojem gatunkowym człowieka. Według Bergsona można stosować z powodzeniem metody rozumu w naukach ścisłych czy przyrodniczych, lecz nie w tych gałęziach wiedzy, w których oddziałuje trwanie. Dlatego błędem jest rozszerzanie praw fizyki i matematyki na zjawiska zachodzące w materii organicznej i w umyśle. Z punktu widzenia epistemologicznego życie i świadomość konstytuują inny, specyficzny dla siebie poziom. Wyznaczenie dziedziny badań właściwej intelektowi i ograniczenie pola jego aktywności pozwala zarazem na przekroczenie relatywizmu poznawczego I. Kanta.
Go to article

Abstract

The establishment of the Research Network Lukasiewicz (RNL) is aimed at strengthening the research potential and knowledge transfer from research institutes to enterprises. The article presents the results of the research potential analysis of 38 research institutes that are to form the RNL, based on data on scientific publications in 2013–2016. The number of publications of RNL institutes was similar to the number of publications of TNO and VTT institutes but smaller than that of Fraunhofer institutes. The publications of RNL institutes had lower values of indicators of international collaboration and collaboration with business as well as lower values of citation indices. Co-authors of RNL publications were mainly affiliated with national scientific units, whereas co-authorship with Fraunhofer, TNO and VTT institutes was marginal. The article also outlines the limitations and challenges of the adopted research method and future research orientations in this area.
Go to article

Abstract

Henri Bergson as well as Gaston Milhaud undertake a radical critique of the conception of radical determinism because they both think that mind is able to act in a free and creative manner. In the article, I examine to what degree their arguments, aimed to prove this autonomy, converge. I inquire whether their endorsement of freedom of the mental acts led the two philosophers to the same conclusions regarding the cognitive extent of the intellect and therefore the parallel description of the status of scientific cognition.
Go to article

Abstract

The article analyses the issue of the potential development of theoretical thinking in young children. The context for this discussion is found in the cultural and historical development theory of L.S. Vygotsky which constitutes the basis for assumptions regarding the thinking about development and education of children. It highlights the elementary education stage as a very important area of designing „developmental teaching” as understood by Vygotsky. The article emphasizes the role of an adult who builds the scaffolding for the child’s thinking and acting, and establishes the conditions and teaching environment necessary for the performance of a cognitive process directed at the development of theoretical thinking. In the author’s opinion building the foundation for theoretical thinking will be possible when teachers set „the right developmental and educational tasks” for a child who is constructing knowledge.
Go to article

This page uses 'cookies'. Learn more