Details

Title

Dialog ze sztuką jako warunek mojego istnienia

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2015

Volume

Tom 38

Authors

Keywords

art ; personal development

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0137-9585
×