Details

Title

Społeczne oblicze bólu – informacja, przyjemność,przekleństwo. Kulturowe, grupowe i interakcyjne uwarunkowaniaodczuwania doznań bólowych

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Socjologii PAN ; Wydział Filozofii i Socjologii UW ; Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×