Details

Title

A NEW GENERATION MINING HEAD WITH DISC TOOL OF COMPLEX TRAJECTORY / GŁOWICA URABIAJĄCA NOWEJ GENERACJI Z NARZĘDZIAMI DYSKOWYMI O ZŁOŻONEJ TRAJEKTORII

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0069

×