Details

Title

METHODOLOGY OF THE EFFICIENCY FACTORS OF FINE GRAINED CLAYISH SUSPENSIONS SEPARATION IN MULTILEVELED HYDROCYCLONE SYSTEMS / METODYKA OCENY DOKŁADNOŚCI ROZDZIAŁU DROBNO UZIARNIONYCH ZAWIESIN ILASTYCH W WIELOSTOPNIOWYCH UKŁADACH HYDROCYKLONÓW

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki o Ziemi

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2013

Identifier

ISSN 0860-7001

DOI

10.2478/amsc-2013-0082

×