Details

Title

Obszary przygraniczne jako specjalny typobszarów problemowych polityki regionalnej na przykładzie Polski i Słowacji/<br />Border Areas as a Special Type of Problem Areas, Based on the Regional Policyof Poland and Slovakia

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Numer

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507
×