Popular sciences

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2016 | Nr 1 (45) 2016 Ingerencje |

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Nikt nie oczekiwał, że w pierwszym dniu pracy detektorów LIGO wykryjemy sygnał fali grawitacyjnej – o odkryciu potwierdzającym ogólną teorię względności mówią prof. dr hab. Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego PAN i dr hab. Michał Bejger z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, członkowie grupy POLGRAW.
Go to article

Authors and Affiliations

Andrzej Królak
Michał Bejger
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, że wycinka drzew zaszkodzi nie tylko Puszczy Białowieskiej, lecz także wizerunkowi Polski na świecie, mówi dr hab. Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego.
Go to article

Authors and Affiliations

Bogdan Jaroszewicz
Rafał Kowalczyk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Rola mistrza maleje. Młodzi badacze sprawni w przygotowaniu projektów i biegle władający językiem angielskim stają się niezależni.
Go to article

Authors and Affiliations

Jan Strelau
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O zmianie politycznej w Polsce, osobowości autorytarnej i społeczeństwie obywatelskim rozmawiamy z prof. Mirosławem Koftą, psychologiem z Wydziału Psychologii i Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Go to article

Authors and Affiliations

Mirosław Kofta
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Dynamika zmian klimatycznych, jakie są obserwowane od początku epoki przemysłowej, sprawia, że naukowcy poważnie zastanawiają się, czy na globalne ocieplenie ma wpływ człowiek. Tymczasem nie są one zjawiskiem nowym, a tym bardziej wyjątkowym. Można to wyczytać ze zwierzęcych i roślinnych skamieniałości.
Go to article

Authors and Affiliations

Barbara Słodkowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, czym jest udar, jaki jest nowy sposób na wyprowadzenie z niego pacjenta i dlaczego najważniejszy w tej sytuacji jest czas, rozmawiamy z prof. dr hab. Anną Członkowską z II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Członkowska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O zabiegach bariatrycznych, które są często jedynym ratunkiem dla osób z zagrażającą życiu nadmierną masą ciała, rozmawiamy z dr. Arturem Bindą, chirurgiem bariatrycznym z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie.
Go to article

Authors and Affiliations

Artur Binda
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Dlaczego w darwinowskim świecie rywalizujących ze sobą osobników, gdzie najlepszym przystosowaniem jest wykorzystywanie innych, pojawiają się jednak zachowania altruistyczne? Próba uzyskania odpowiedzi na to pytanie jest jednym z fundamentalnych problemów biologii ewolucyjnej. W numerze 4/2015 pisali o nim socjologowie dr Kinga Wysieńska-Di Carlo i dr Zbigniew Karpiński. Teraz przyjrzymy się tej kwestii przez pryzmat matematyki.
Go to article

Authors and Affiliations

Jacek Miękisz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, co się dzieje w oceanach z powodu działalności człowieka, rozmawiamy z dr hab. Katarzyną Błachowiak-Samołyk, prof. Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie pracującą w Zakładzie Ekologii Morza.
Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Błachowiak-Samołyk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wydobywanie przez człowieka surowców naturalnych, np. gazu łupkowego, może zaburzyć wewnętrzną strukturę skał, a więc doprowadzić do uwolnienia znacznej energii, czyli do trzęsienia ziemi. Czy niebezpieczeństwo wstrząsów w Polsce jest duże? Odpowiedzi szukają naukowcy z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
Go to article

Authors and Affiliations

Grzegorz Lizurek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W nazwach geograficznych splatają się język, kultura, historia i gospodarka. Znane wąskim wspólnotom lokalnym nazwy niewielkich obiektów zanikają m.in. wskutek zmiany sposobów gospodarowania. Proces ten dotyczy mikrotoponimii Huculszczyzny.
Go to article

Authors and Affiliations

Wojciech Włoskowicz
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Człowiek rzadko się zastanawia, skąd pochodzi woda i jak duże jej zasoby są dostępne. Jednocześnie to on jest najczęściej odpowiedzialny za jej zanieczyszczenie. Problemami związanymi ze skażeniami ujęć zajmuje się zespół interwencyjny Państwowej Służby Hydrogeologicznej.
Go to article

Authors and Affiliations

Małgorzata Woźnicka
Rafał Janica
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W stanie plazmy znajduje się niemal cała materia w dzisiejszym Wszechświecie. Na Ziemi jednak nie tak łatwo ją uzyskać. Za to kiedy już się uda, możliwości zastosowań w medycynie, biotechnologii, rolnictwie i przemyśle jest mnóstwo.
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Pawłat
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Media, nawet potępiając społeczne skutki agresji słownej, eksponują najbardziej wyraziste wypowiedzi, w naturalny sposób je promując.
Go to article

Authors and Affiliations

Jerzy Bralczyk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Widać, że wszystkie niedawne prognozy dotyczące są w dużym stopniu chybione i pewne nie jest wojna to już raz na zawsze miniona przeszłość – mówi idei oraz socjolog, emerytowany prof. UW, członek lepszej przyszłości świata już nawet to, że zimna Jerzy Szacki, historyk rzeczywisty PAN.
Go to article

Authors and Affiliations

Jerzy Szacki
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Powołaliśmy Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN, które w tej chwili będzie się koncentrować na pomocy w aplikacjach o granty European Research Council. Akademia powinna mieć w tej sprawie najwięcej do powiedzenia, bo rozwijamy naukę podstawową i mamy atuty, których nie mają inne instytucje – mówi prof. dr hab. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.
Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Rowiński
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Garaż Złożoności wspiera wszystkich, którzy chcą podjąć ryzyko. Takie, dzięki któremu można zrobić coś wspaniałego, pchnąć karierę naukową na nowe tory, pójść niestandardową ścieżką.
Go to article

Authors and Affiliations

Jakub Mielczarek
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Są cennym źródłem informacji na temat przebiegu i zasięgu zlodowaceń, które w plejstocenie przykrywały znaczne obszary Polski. Interesują się nimi nie tylko naukowcy, lecz także geoturyści. Dlaczego więc głazy narzutowe są tak często niszczone?
Go to article

Authors and Affiliations

Maria Górska-Zabielska
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jedne były nieznane. Inne niedostatecznie zabezpieczone. Jeszcze zapisane na wałkach woskowych, płytach i taśmach, inne nie dawały się łatwo rozpoznać. Bezcenne utwory tradycyjne odzyskują tu coś, co dawno straciły: chwile, kiedy ktoś ich słucha.
Go to article

Authors and Affiliations

Jakub Ostałowski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Im władza bardziej autorytarna (by nawet nie wspominać o totalitarnej), tym chętniej najdelikatniejsze krytyki ze strony innych państw interpretuje jako niczym nieumotywowane ingerencje we własne sprawy.
Go to article

Authors and Affiliations

Michał Głowiński

This page uses 'cookies'. Learn more