Popularnonaukowe

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk

Zawartość

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2021 | Nr 3 (67) Sztuka i nauka

Abstrakt

Matematyka i sztuka wydają się bardzo odległe, wręcz przeciwstawne, jednak w rzeczywistości łączy je bardzo wiele. Jakie są te związki i z czego wynikają?
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Robert A. Wolak
1

 1. Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Abstrakt

Gdzie abstrakcja spotyka się z rzeczywistością.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Krzysztof Sikorski
1

 1. Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Abstrakt

Co stanowi intelektualny fundament współpracy ludzi sztuki z naukowcami? Dlaczego interakcje artystów i biologów są ważne? Jakie korzyści mogą odnosić oba środowiska, współpracując z sobą? Jakie nowe możliwości w przyszłości daje dialog biologów molekularnych z artystami sztuk wizualnych?
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Adam Szewczyk
1
Hanna Fabczak
1 2
Marek A. Olszyński
3

 1. Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie
 2. Fundacja Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych w Warszawie
 3. Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytet Rzeszowski

Abstrakt

W jakim stopniu sztuka jest potrzebna dziecku w kształtowaniu jego osoby i formowaniu go na przyszłość?
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Urszula Szuścik
1

 1. Instytut Pedagogiki, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Abstrakt

W miarę jak rewolucja naukowo-technologiczna czyni świat coraz bardziej złożonym, coraz większe znaczenie nabierają praktyki łączące naukę i sztukę. Ryzosfera – Wielka Sieć Małych Światów to projekt łączący sztukę, naukę i technologię.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Joanna Hoffmann
1
Marlena Lembicz
2

 1. Pracownia Projektów i Badań Transdyscyplinarnych, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 2. Zakład Botaniki Systematycznej i Środowiskowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

O tym, czego taniec uczy nas o ludzkim mózgu, i sposobach, w jakie poznajemy otaczający świat, opowiada dr Sandra Frydrysiak z Instytutu Nauk Humanistycznych SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Sandra Frydrysiak
1

 1. Instytut Nauk Humanistycznych SWPS, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie

Abstrakt

Liczba mieszkańców, układ urbanistyczny oraz gęstość zabudowy i infrastruktury powodują, że ekstremalne zjawiska pogodowe są szczególnie dotkliwe w funkcjonowaniu miast. Jednocześnie sposób ich zagospodarowywania ma znaczenie dla zmian klimatu.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Sobol
1

 1. Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa

Abstrakt

Kategoria sztuki społecznej nie jest zupełnie nowa. Historia zjawiska sięga co najmniej lat 70. XX wieku. Jej współczesny renesans pozwala jednak na nowo postawić pytanie o społeczny i obywatelski potencjał działań artystycznych.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Niziołek
1

 1. Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku

Abstrakt

O spotkaniu z historyczną grupą Słowińców, przyjaźni z Andrzejem Wajdą i fascynacją kulturą Japonii opowiada prof. Andrzej Jajszczyk.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Andrzej Jajszczyk
1

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Abstrakt

O tym, co różni, a także co łączy naukę ze sztuką, opowiada artysta malarz i pedagog, prof. Adam Wsiołkowski.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Adam Wsiołkowski
1

 1. Wydziału Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Abstrakt

W muzeach przyrodniczych możemy zobaczyć repliki wymarłych przed wiekami zwierząt. Na czym polega sztuka ich „ożywiania”? Jak się je rekonstruowało kiedyś i jak to się robi dzisiaj?
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Agnieszka Kapuścińska
1

 1. Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN w Warszawie

Abstrakt

Rola ilustracji w badaniach nad historią naturalną znacznie się zmieniała nie tylko ze względu na sposób przedstawienia obiektów czy technikę, lecz także samo zainteresowanie określonymi jej aspektami.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Max Rykaczewski
1

 1. Zielnik Roślin i Grzybów Uniwersytetu Gdańskiego

Abstrakt

Wnętrza Zamku Cesarskiego w Poznaniu są zdobione dziesiątkami różnorodnych gatunków kamienia. Żeby je zachować i odrestaurować, niezbędne było wykonanie szczegółowych badań konserwatorskich.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Maciej Czyński
1

 1. Pracownia konserwatorska Monument Service

Abstrakt

Sztuka nigdy nie aspirowała do roli autorytetu w takim stopniu jak nauka, bo pozostawiała sobie szeroki margines wynikający z immanentnego przyzwolenia na subiektywność zarówno twórcy, jak i odbiorców.
Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Kasia
1

 1. Katedra Teorii Kultury, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Autorzy i Afiliacje

Katarzyna Kłosińska
1

 1. Kierownik Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji