Details

Title

Racjonalnie o władzy, demokracji i rządach prawa (recenzja z: Adam Przeworski i José María Maravall (red.), Demokracja i rządy prawa)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2011

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2011; No 2
×