Details

Title

O tym, co się Panu Bogu nie udało (recenzja z: Zofi a Szarota, Starzenie się i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia).

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2011

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2011; No 2
×