Details

Title

Językowy powrót do korzeni (recenzja z: Nicole Dołowy- -Rybińska. Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2012

Issue

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2012; No 3
×