Details

Title

„Czy możliwy jestnaród europejski?” Rozważania w świetle publikacji Tożsamość, zaufanie,integracja. Polska i Europa (recenzja z: Tożsamość, zaufanie, integracja: Polskai Europa. Red. Włodzimierz Wesołowski i Kazimierz M. Słomczyński)

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2014

Issue

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2014; No 2
×