Details

Title

Wpływ Rousseau na pierwszą teorię ewolucji Jeana-Baptiste’a Lamarcka

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2012

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Identifier

DOI: 10.2478/v10271-012-0114-2 ; ISSN 1230-1493

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2012; No 4
×