Details

Title

DEGRADACJA KRAJOBRAZU A PLANOWANIE PRZESTRZENNE. PROGNOZA PRZESTRZENNYCH I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH SKUTKÓW UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „BOLINKO-NIEMIERZYŃSKA” W SZCZECINIE NA TERENIE OBJĘTYM LOKALNYM

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2012

Volume

Vol. VIII

Numer

Iss. 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Identifier

ISSN 1895-3980

Source

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2012; Vol. VIII; Iss. 2
×