Details

Title

Recenzje i omówienia: Ks. Jacek Bramorski "Pieśń nowa człowieka nowego. Teologiczno-moralne aspekty muzyki w świetle myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI" Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku, Gdańsk 2012, ss. 512.

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2011-2012

Issue

Tom 6-7

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

205-207

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2012

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1896-3226

Source

Studia Nauk Teologicznych; 2011-2012; Tom 6-7; 205-207
×