Details

Title

Recenzje i omówienia: Andriy Oliynyk CSsR,"Συγκατά βασις τò φαινóμενoν. Interpretacja reguł kaznodziejskich św. Jana Chryzostoma w pismach Anthony’ego Coniarisa jako przykład współczesnej homiletyki prawosławnej", Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2013, ss. 336

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2015

Issue

Tom 10

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

289-294

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1896-3226

Source

Studia Nauk Teologicznych; 2015; Tom 10; 289-294
×