Details

Title

Recenzje i omówienia: Janusz Kręcidło MS, "Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii. Szkice z egzegezy antropologiczno-kulturowej", Verbinum – Wydawnictwo Księży Werbistów, Seria Lingua Sacra. Monografie, t. 1. Warszawa 2013, ss. 397

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2015

Issue

Tom 10

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

294-298

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 1896-3226

Source

Studia Nauk Teologicznych; 2015; Tom 10; 294-298
×