Details

Title

Czy można wierzyć sondażom przedwyborczym? Wykorzystanie podejścia bayesowskiego do analizy rozbieżności międzywynikami wyborów parlamentarnych w Polsce a danymi z badańsondażowych

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2016

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Identifier

ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770

Source

Studia Socjologiczne; 2016; No 4
×