Details

Title

Logos - osoba - symbol: teologia słowa w perspektywie personalistycznej

Journal title

Studia Nauk Teologicznych

Yearbook

2006

Volume

Tom 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

81-92

Publisher

Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Date

2006

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/118067

Source

Studia Nauk Teologicznych; 2006; Tom 1; 81-92
×