Details

Title

The Impact of Variability of Selected Geological and Mining Parameters on the Value and Risks of Projects in the Hard Coal Mining Industry

Journal title

Archives of Mining Sciences

Yearbook

2017

Numer

No 3

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Committee of Mining PAS

Date

2017

Identifier

DOI: 10.1515/amsc-2017-0040 ; ISSN 0860-7001

Source

Archives of Mining Sciences; 2017; No 3

References

Gocht (1988), Mineral Verlag, International Economics. ; Zhu (2011), Quantitative evaluation of coal - mining geological condition, Engineering, 26, 630. ; Berry (2006), Practical consequences of geological uncertainty In th Melbourne The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Proceedings International Mining Geology Conference, 253. ; Davis (1998), One project two discount rates, Mining Engineering, 50, 70. ; Górecka (1981), dokładności rozpoznania złóż węgla kamiennego w wybranym rejonie, null, 29, 162. ; Pera (2010), ocena efektywności finansowej surowcowego projektu inwestycyjnego wyd, null. ; Uberman (2008), wyceny wartości złóż kopalin i praktyka wyd, null. ; Dimitrakopoulos (2007), Quantification of Geological Uncertainty and Risk Using Stochastic Simulation and Applications in the Coal Mining Industry In Modelling and Strategic Mine Planning Uncertainty and Risk Management International November, Symposium, 22. ; Kopacz (2016), wpływu miąższości gęstości przestrzennej oraz przerostów w pokładzie węgla na wartość górniczych projektów inwestycyjnych w metodzie symulacyjnej, null, 63. ; Mucha (2007), Dokładność szacowania zasobów węgla kamiennego jako element oceny ryzyka inwestycyjnego, null. ; Cherubini (2004), Copula in Ltd, Methods Finance. ; Le (1994), Determination of the Optimum Lifetime of a Mining Project Using Discounted Cash Flow and Option Pricing Techniques by Cavender Discussion access online on http www onemine org document abstract cfm docid title Discussion Determination Of The Optimum, Mining Engineering, 15, 03. ; Vose (2008), analysis quantitative guide Ltd rd edition West Sussex, Risk. ; Khanzode (2001), methodology for evaluation and monitoring of recurring hazards in underground coal mining, Safety Science, 49, 8. ; Smith (2000), Discounted cash flow analysis and discount rates Special session on valuation of mineral properties mining millennium Toronto Ontario access online on http web cim org mes pdf valdaylarrysmith pdf, null, 15, 03. ; Saługa (2009), ekonomiczna projektów i analiza ryzyka górnictwie Monografie nr, null, 152. ; Graham (2001), The theory and practice of corporate finance : evidence from the field of, Journal Financial Economics, 24, 187. ; Hammond (2000), Current issues in the valuation of international mining assets Presentation to the International Mining Professionals International Group Denver, Society, 13. ; Kopacz (null), a kosztów gospodarki skałą płonną w funkcji zmiennego poziomu współczynnika uzysku węgla netto na przykładzie kopalni węgla kamiennego, null, 31, 2015. ; Roberts (2000), The Valuation of Advanced Mining Projects and Operating Market Comparable Approaches Mineral Special Session on Valuation of Mineral Properties Mining Millennium Toronto Ontario access online on www infomine com library publications docs roberts pdf, Economics Society, 15, 03. ; Li (2008), uncertainty and risk implications for the viability of mining projects of Coal China, Geological Journal Science Engineering, 14, 176. ; Efron (1993), An introduction to the Bootstrap New York, null. ; Kopacz (null), The impact assessment of quality parameters of coal and waste rock on the value of mining investment projects hard coal deposits Mineral, Resources Management, 31, 2015. ; Simonsen (1999), identification assessment and management in the mining and metallurgical industries of the and access online on https www saimm co za pdf, Risk Journal South African Institute of Mining Metallurgy Journal, 15, 321. ; Sobczyk (2009), geologiczno - górniczych warunków eksploatacji węgla kamiennego i jej wpływ na gospodarkę złożem i Monografie nr wyd, null, 150. ; Mucha (2008), inwestycji w górnictwie węgla kamiennego jako funkcja dokładności oszacowań parametrów złożowych, null, 24, 161. ; Smith (1994), Discount rates and risk assessment in mineral project evaluations Transactions Mining industry section Institution of mining and metallurgy access online on https www researchgate net publication Discount rates and risk assessment in mineral project, null, 15, 03. ; Kozubski (1962), Zagadnienie dokładności rozpoznania tektoniki złóż za pomocą wierceń w świetle potrzeb projektowania górniczego, null, 12, 629. ; Nieć (1990), kopalniana, null. ; Grudziński (2009), Propozycje struktur cenowych dla węgla kamiennego energetycznego i węgla brunatnego, null, 12, 159. ; Lattanzi (2000), Ch Discounted cash flow analysis - input parameters and sensitivity Special session on valuation of mineral properties Mining Millennium Toronto access online on http web cim org mes pdf valdaychrislattanzi pdf, null, 15, 03. ; Wasilewska (2006), Dokładność szacowania średnich wartości parametrów pokładów węgla kamiennego w blokach obliczeniowych metodą krygingu zwyczajnego, null, 11, 10.
×