Details

Title

Biologiczno-informatyczna analogia w wyjaśnianiu rozwoju nauki i kultury

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2018

Volume

Tom 6

Authors

Keywords

ewolucja ; kultura ; analogia ; mem

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Date

2018.05.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2300 - 4711
×