Details

Title

Fenomenologia jako teoria doświadczenia a wyzwania współczesnej humanistyki – nowe perspektywy w badaniach nad człowiekiem

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2018

Volume

Tom 6

Authors

Keywords

fenomenologia transcendentalna ; doświadczenie intencjonalne ; perspektywa przeżyciowa ; analiza genetyczna ; motywacja ; proces rozwojowy

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Date

2018.05.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2300 - 4711
×