Details

Title

Florian Znaniecki o nauce. Perspektywa onto-epistemologiczna

Journal title

Filozofia i Nauka

Yearbook

2018

Volume

Tom 6

Authors

Keywords

Znaniecki Florian ; onto-epistemologia ; nauka ; nauki społeczne

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Instytut filozofii UMCS

Date

2018.05.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2300 - 4711
×