Details

Title

Metody prowadzenia zajęć z przedmiotu projektowanie urbanistyczne ze studentami kierunku Architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Journal title

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych

Yearbook

2015

Issue

No 4

Authors

Keywords

wielka płyta ; modernizacja ; rewitalizacja ; humanizacja ; prefabrykacja

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2015.12.15

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1895-3980

Source

Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych; 2015; No 4
×