Details

Title

From the History of the Noise Control Conference

Journal title

Archives of Acoustics

Yearbook

2010

Volume

vol. 35

Issue

No 2

Authors

Keywords

noise ; noise control ; history of the noise control conference ; noise threats

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

133-144

Publisher

Committee on Acoustics PAS, PAS Institute of Fundamental Technological Research, Polish Acoustical Society

Date

2010

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10168-010-0012-6 ; ISSN 0137-5075 ; eISSN 2300-262X

Source

Archives of Acoustics; 2010; vol. 35; No 2; 133-144

References

(2010), Akustyka Polska - wczoraj i dzisiaj. ; Engel Z. (1998), Zwalczanie hałasu w Polsce w ostatnim półwieczu, null, 13. ; Engel Z. (1985), Noise and vibration hazard in Poland (synthesis of a report), [in Polish: Zagrożenie hałasem i wibracjami w Polsce, (synteza raportu)], Archives of Acoustics, 10, 2, 199. ; Engel Z. (2004), Ochrona przed hałasem w środowisku. Stan zagrożenia w roku wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, null, 29. ; Sadowski J. (1992), Prognoza zagrożenia hałasem w Polsce, Zeszyty Naukowe AGH, 20, 137. ; Zawieska W. (2004), Active Noise Control Methods in Poland, Archives of Acoustics, 29, 2, 317. ; (1984), Raport Komitetu Akustyki PAN: Zagrożenie hałasem i wibracjami w Polsce. ; (1988), Raport zbiorczy: Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami. ; Proceedings of the NOISE CONTROL Conferences 1976, 1982, 1985, 1988, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007.
×