Details

Title

Z edukacją sprawa trudna… Kilka refleksji po Seminarium Eksperckim, które odbyło się 17 czerwca 2014 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2014

Volume

Tom 37

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2014

Type

Dyskuje, polemiki / Discussion

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2014; Tom 37
×