Details

Title

„Parezja” – głos Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (ale nie tylko)

Journal title

Rocznik Pedagogiczny

Yearbook

2014

Volume

Tom 37

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN ; Instytut Technologii Eksploatacji-PIB

Date

2014

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0137-9585

Source

Rocznik Pedagogiczny; 2014; Tom 37
×