Details

Title

Recenzje: Magdalena Graf. Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej. Poznań: Wyd. Naukowe UAM, 2015, 283 s.

Journal title

Onomastica

Yearbook

2016

Numer

No 60

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

428-430

Publisher

Komitet Językoznawstwa PAN ; Instytut Języka Polskiego PAN

Date

2016

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0078-4648
×