Details

Title

International Economic Integration in the Process of Modern Change of Development Factors in Europe

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Authors

Keywords

Development factors ; Europe ; international economic integration ; megatrends

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

29-42

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.11.07

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×