Details

Title

Public Participation in the Works on Updating the City Strategy as a Challenge of the Contemporary Economy

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 184 Rozwój lokalny i regionalny. Teorie i zastosowania

Authors

Keywords

city ; development strategy ; local society ; megatrends ; participation ; Wrocław

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

221-232

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2018.11.07

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507
×