Details

Title

Porządek rytuału jako porządek życia. Błogosławieństwo rodziców przed ślubem w świetle analizy multimodalnej

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2019

Issue

No 1

Authors

Keywords

Polska ; katolicyzm ; socjologia rodziny ; antropologia społeczna ; analiza konwersacyjna

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

133-165

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Date

2019.03.22

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2019.126135

Source

Studia Socjologiczne; 2019; No 1; 133-165
×